Obec Bory

 • Nekategorizováno
  Počet článků:
  24
 • Archiv - původní web
  Počet článků:
  0
  • Obecní úřad

    

   Oficiální název: Obec Bory
   Adresa: č. p. 232, 59461 BORY
   Telefon: +420 566 535 175
   Fax: +420 566 535 175

   Oficiální www:

   http://www.bory.cz
   Podatelna elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Datová schránka:

   Bankovní spojení:

   z2fbpae

   4200009323/6800, Sberbank CZ a.s. Jihlava

   IČO: 00294055
   DIČ: CZ00294055
   Starostka: Ing. Lucie Dostálová
   Úřední hodiny:
   po 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
   st 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

    

   qr_kod

   Je-li váš telefon vybaven čtečkou QR kódů, můžete si snadno do telefonu uložit kontakt.

   Počet článků:
   0
 • Obecní úřad
  Počet článků:
  0
 • Obec
  Počet článků:
  1
  • Samospráva

   Starostka obce - Ing. Lucie Dostálová, tel.: 566 535 175, mob. 777 311 574, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Místostarosta obce - Pavel Vávra, mob. 732 404 349, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   RADA OBCE,

   Ing. Lucie Dostálová starostka obce, mob. 777 311 574, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Pavel Vávra, místostarosta, mob. 732 404 349, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Aleš Vávra, první radní
   Karel Kovář, druhý radní
   Ladislav Kotačka, třetí radní

   ZASTUPITELSTVO OBCE,

   Ing. Lucie Dostálová starostka obce, mob. 777 311 574, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Petr Doležal

   Mgr. Martin Chalupa,

   David Jakubec

   Veronika Kaštanová, předsedkyně kontrolního výboru

   Ladislav Kotačka, třetí radní

   Karel Kovář, druhý radní

   Jana Kujalová

   Ing. Mária Necidová, předsedkyně finančního výboru

   Milan Špaček

   Marian Vala

   Aleš Vávra, první radní

   Pavel Vávra, místostarosta

   Luděk Večeřa

   Petr Viliš

   Orgány zastupitelstva:

   Kontrolní výbor

   Veronika Kaštanová, předsedkyně kontrolního výboru

   Členové:

   Jana Kujalová

   Mgr. Martin Chalupa


   Finanční výbor

   Ing. Mária Necidová, předsedkyně finančního výboru

   Členové:

   Marian Vala
   Luděk Večeřa

   Počet článků:
   0
  • Rozvoj a investice
   Počet článků:
   3
  • Naše projekty

   frame_p1140437Zde jsou prezentovány projekty obce, ktré se v posledních letech uskutečnily, nebo právě probíhají a také ty, co jsou ve fázi příprav.  

    

   Klikněte na MENU vlevo

   Počet článků:
   0
  • Zdravá obec a MA 21

   image001Obec Bory se přihlásila k principům Místní Agendy 21 na jaře 2009. Odpovědným politikem byl tehdy jmenován starosta obce Josef Březka, koordinátorkou Blanka Křížová.

   Dnes je odpovědným politikem MA 21 starostka obce Ing. Lucie Dostálová, koordinátorkou je nově ing. Mária Necidová. Blanka Křížová byla jsmenována asitentkou koordinátorky. Schváleno ZO na jednání 28.12.2018 odkaz ZDE  

   Pracovní skupina pro MA 21 pdfPracovní skupina_MA21.pdf

   Rozvíjením principů MA 21 navazuje naše obec na Strategii obce a Komunitní plánování, které u nás funguje od roku 2005.

    

   430463_239143992846921_1308045582_n7.9.2012 na svém jednání ZO schválilo vstup Obce Bory do

   Národní sítě zdravých měst (NSZM).

    

   Klikněte na MENU vlevo

   Počet článků:
   0
  • Sbor pro občanské záležitosti
   Počet článků:
   23
  • Obecní zpravodaj

   Naše obec má svůj Obecní zpravodaj, který vychází 6x ročně.

   Počet článků:
   75
  • Vzdělávání

   knihaVzdělávání dětí i dospělých zajišťují Mateřská škola, Základní škola Hany Benešové, Komunitní škola, Mateřské centrum, které patří také pod Komunitní školu, Národní síť komunitních škol se sídlem v Borech a i další spolky a organizace jako třeba  Klub dobré pohody.

   Organizace působící při Základní škole Hany Benešové v Borech

   • Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Hany Benešové v Borech
   • Komunitní škola Bory
   • Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech
   • Občanské sdružení Trvalá obnova školy

    

   Počet článků:
   0
   • Mateřská škola

    Mateřská škola je upravena z dřívějšího kulturního domu. Je dvoutřídní a má dva velké sálové prostory vhodné pro společné činnosti dětí. Ve škole je vlastní kuchyně a jídelna. Okolo budovy je školní zahrada. Školu navštěvuje průměrně 48 dětí a to nejenom z Borů, ale i z Radenic, Rousměrova a Skleného nad Oslavou. Kromě běžných denních činností je dětem umožněno zúčastnit se kulturních akcí pro děti ve Velkém Meziříčí - divadelní představení, kino, soutěže ve výtvarném a sportovním oboru. Velké prostory v budově školy však umožňují pořádat různé kulturní a sportovní aktivity přímo zde. Výchovné koncerty, divadelní představení Lídy Trnkové z Brna a kouzelnická představení. Na ty jsou zvány děti z MŠ Radostín nad Oslavou, Vídně a Mostiště. Ty také každoročně přijíždějí na tělovýchovnou olympiádu předškoláků, kde soutěží v běhu, házení míčkem a skoku z místa. Ve své pracovní činnosti se škola zaměřuje především na hudební, hudebně pohybovou a pracovní výchovu. Výsledky práce mohou rodiče sledovat na školních nástěnkách a besídkách v obdobích Vánoc. Krásná okolní příroda přímo láká k vycházkám, cestám za pokladem či jiným branným hrám. Celý rok o děti pečují 4 pedagogické a 2 provozní pracovnice. Ředitelkou mateřské školy je Marcela Plocková

    Kontakt: Tel. Pouze mobil : 733 712 338

    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    Počet článků:
    5
   • Základní škola a Mateřská škola

    skola_boryŠkola byla v Horní Borech založena 16.3.1789, roku 1859 byla zcela přestavěna a o polovinu zvětšena. V roce 1892 postavena nová budova pro II. třídu. V roce 1904 byly konečně po 60 ti letech opatřeny nové školní lavice a podlaha do staré budovy školní. V roce 1922 navštěvovalo školu 157 žáků (72 chlapců a 85 děvčat). V roce 1929 provedena elektrifikace školy. V roce 1939 vypsán konkurs na stavbu nové školy. Po mnoha obtížích byla dne 31.8.1947 byla slavnostně otevřena a pojmenována jménem manželky tehdejšího presidenta - Škola Hany Benešové. Tak se škola jmenuje i dnes. V roce 1948 obecná škola převedena na školu národní s počtem 89 žáků v pěti postupných ročnících. Současně začíná se vyučovat v nově zřízené střední škole se třemi postupnými třídami. Vyučuje se zde také v mateřské škole. V roce 1950 otevřena školní jídelna. V roce 1977 byla otevřena přístavba školní budovy vybudovaná občany obce v akci "Z", kterou se velikost školy zdvojnásobila. Školní kuchyně a jídelna se ze školy přestěhovaly do víceúčelové budovy obecního úřadu. Od roku 1987 přešli do naší školy žáci z obce Vídeň.

    Třídy ZŠ mají dobré vybavení didaktickou technikou. Ve škole je žákovská knihovna s 1500 svazky a učitelská knihovna o 450 svazcích. Učebna výpočetní techniky je vybavena PC. Při skončení povinné školní docházky všichni žáci ovládají práci na PC. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Řada akcí školy se stala tradičními - Vánoční besídka, dětské divadelní představení, Jarní akademie, Dětský den, Železný mužíček nebo Den otevřených dveří. Velmi dobře funguje taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Jejich vystupování při různých akcích ve škole, či v obci je vždy vítané.  Na škole působí 14 pedagogických pracovníků. a 4 provozní pracovníci. Ředitelem školy je Mgr. František Eliáš, zástupkyní Mgr. Vladislava Stará, vedoucí školní jídelny je O. Padalíková.

    Mateřská škola má novou, v roce 2015 otevřenou budovu. Vedoucí učitelkou je Marcela Plocková

    Webové stránky školy: http://www.zsbory.cz/

    Počet článků:
    33
   • Rodinné centrum
    Počet článků:
    40
  • Služby

   rV budově obecního úřadu naleznete lékařskou ordinaci,  knihovnu, muzeum. V obci je také sportovní a rekreační areál s turistickou ubytovnou, obecní a školní hřiště, kulturní domy v Borech a na Cyrilově, hasičskou zbrojnici, poštu, obchod a 3 pohostinství. Dále jsou zde farní úřad, dva kostely a dva hřbitovy. Je tu kadeřnictví, stolařství, truhlářství, zakázková výroba kuchyní, klempířství a pokrývačství, nákladní autodoprava, knihařské práce, kovoobrábění, pneuservis, pořez dřeva, zámečnické a kovářské práce. Některé služby a vybavení slouží i obyvatelům okolních menších obcí.

   Počet článků:
   1
   • Zdravotnictví
    Počet článků:
    3
   • Firmy a podnikatelé
    Počet článků:
    10
   • Stravování
    Počet článků:
    2
   • Pošta Bory
    Počet článků:
    1
   • Prodejna COOP Jednota
    Počet článků:
    3
   • Ubytování
    Počet článků:
    2
   • Obecní kompostárna

    Obecní kompostárna byla vybudována v roce 2010. Naleznete ji v areálu zemědělského družstva Zemas Mosiště a.s. v Dolních Borech. 

    Kompostárna je otevřena:  

    duben - říjen: sobota a středa 16 -18  hod.

    listopad: sobota a středa 15 -17 hod.

    prosinec - březen: sobota 15 -16 hod.

    Nově bude možné na Obecní kompostárně odevzdávat i použité jedlé oleje. Přecezené, bez nečistot a v uzavřené plastové láhvi.

     
    Správcem kompostárny je pan Bohuslav Hašek kontakt: 605931573
     

    kompostrna_mapkaMapka přístupu

     

     

     

    Počet článků:
    5
  • O obci

   obec-boryBory se nachází 10 km severně od Velkého Meziříčí. V poloze 520 m nad mořem. Obec vznikla v r. 1972 spojením Dolních a Horních Borů, ke kterým patří osada Cyrilov. Obce však byly založeny už ve 14. století, jejich základ tvoří návsi s kostelem. V Dolních Borech je to sv. Jiljí a v Horních Borech sv. Martin. Obec má i dva hřbitovy. Uprostřed návsi v Cyrilově stojí zvonička. Obce spojila nová výstavba rodinných domků. Základní škola, obecní dům s byty, prodejna a víceúčelová budova obecního úřadu tvoří nové centrum. Se 780 obyvateli a katastrální výměrou 1647 ha patříme mezi největší obce regionu.


   Pole kolem obce jsou obklopena rozsáhlými lesy. Údolím protéká potok Babačka, jenž se vlévá nad nádrží Mostiště do řeky Oslavy. Z kopců u Cyrilova (662 m.n.m.) je daleký výhled. U Borů se zachovaly cenné části přírody. Přírodní památka Mrázkova louka je rašelinnou loukou s rosnatkou okrouhlolistou. Přírodní památka Rasuveň chrání zbytek pralesovitého lesa s původní skladbou dřevin. Leží uprostřed lesního komplexu, jenž je nadregionálním biocentrem ÚSES. V Horních Borech jsou vyhlášeny dva památné stromy. Okolí obce je světoznámou mineralogickou lokalitou a zdejší minerály jsou bohatě zastoupeny ve sbírkách muzeí. V dole Hatě v Dolních Borech se těžil živec až do r. 1972. Zde se nacházely a stále nachází např. růženín, záhněda, turmalín, safír, andalusit a nově popsaný sekaninait. Celkem je to asi 100 minerálů a hornin. U Cyrilova byl v roce 1953 poprvé popsán cyrilovit. V kamenolomu v Horních Borech, kde se těží rula, byly odkryty veliké pecky serpentinizovaného peridotitu. Část katastru obce Horní Bory leží na hadcovém podloží.
   V obci funguje úplná základní a mateřská škola a také škola komunitní a rodinné centrum. Obyvatelům obce poskytují své služby pošta, prodejna smíšeného zboží a 2 pohostinství. V obci se nachází kulturní dům, knihovna, obecní muzeum, hasičská zbrojnice, turistická ubytovna, školní a obecní víceúčelové hřiště, travnaté fotbalové hřiště, workoutové a dětské hřiště a rybník ke koupání. Kulturní dům s hasičskou zbrojnicí je také v Cyrilově. Některé druhy občanské vybavenosti slouží i obcím z okolí. Hospodářsky významné je zemědělství, kamenolom a lesní hospodaření. Jsou tu drobní podnikatelé a řemeslníci, jejichž počet a činnost se rozvíjí. Většina obyvatel však vyjíždí za prací, zejména do Velkého Meziříčí. Obec má dobré autobusové spojení. Vede tu žlutá a červená turistická značka a cyklotrasa Mlynářská stezka. V obci jsou rekreační chalupy, chaty a letní tábor. 

   Na lidové zvyky navazují nové tradice rozvíjené všemi spolky v obci. V roce 1997 byl obci udělen znak a prapor. Farní rada organizuje činnost naší farnosti. S dětmi a mládeží pracuje škola, Mladí ochránci přírody, hasiči a sportovci. Senioři se schází v Klubu dobré pohody. Aktivní činnost vyvíjejí další organizace jako Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český svaz ochránců přírody nebo Český svaz zahrádkářů. V rámci komunitní školy obyvatelé využívají různé možnosti vzdělávání. V obci je pestrá nabídka sportovního vyžití. Hodně je využita školní tělocvična a školní a obecní hřiště. TJ Družstevník má 6 fotbalových mužstev od přípravek po dospělé, hraje se tu volejbal, nohejbal, tenis a stolní tenis.

   Život v obci zaznamenává obecní kronika a 6x ročně je vydáván Borský zpravodaj. Každoročně se scházíme 1. ledna na Holém vrchu za Cyrilovem s obyvateli okolních obcí.

   Budování obce stále pokračuje. Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci. Obec je plynofikována, nově je dokončena splašková kanalizace a nová ČOV. V roce 2015 byl vybudován obecní vodovod. Základní škola je rozsáhle přestavěna včetně nové tělocvičny. V roce 2015 byla vybudována nová MŠ pro 50 dětí. Na Cyrilově byla opravena místní komunikace a v roce 2018 byly dokončeny úpravy hasičské zbrojnice. U cest kolem obce jsou vysázena stromořadí.
   V roce 2015 byla zpracována Strategie rozvoje obce. Jsme zapojeni do Programu obnovy vesnice. V krajském kole soutěže Vesnice roku obec získala v r. 2007 a 2016 Čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny, v roce 2008 Čestné uznání za vzájemnou podporu a spolupráci obce a školy a v roce 2009 Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce. V roce 2010 Zelenou stuhu za zeleň. Obecní knihovna obdržela státní cenu „Knihovna roku 2007". V ZŠ Bory sídlí „Národní síť venkovských komunitních škol o.s.

   Od roku 2015 je budována naučná stezka Poznáváme Bory


   Pro další informace klikněte na MENU vlevo

    

    

    

    

   Počet článků:
   0
   • Soutěž vesnice roku

    imageCílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

    Součástí regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj je v širším smyslu také podpora oživení ve venkovských oblastech prostřednictvím soutěže Vesnice roku, kterou MMR ve spolupráci s dalšími partnery pravidelně organizačně připravuje a zabezpečuje.

    Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.

    Zástupci těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou obec, které pak udělí titul Vesnice roku. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

    Počet článků:
    24
   • Obecní kroniky

    amberk_065Obecní kroniku v Borech vedl od roku 1973 pan ing. Ludvík Prokop. V roce 2016 převzal tuto činnost Pavel Kříž. 

    Počet článků:
    1
   • Čestný občan obce
    Počet článků:
    1
   • Z historie obce
    Počet článků:
    1
   • Z historie
    Počet článků:
    0
   • Minerály Borů a Cyrilova - kniha
    Počet článků:
    2
  • Farnost

   bai09444

   V obci je díky účasti věřících občanů (i z okolních obcí) velmi rozvinutá činnost římskokatolické farnosti, která se projevuje slavením křesťanských svátků a konáním obřadů, nejen v kostelech, ale i na veřejných prostranstvích.

   O organizaci činnosti a života ve farnosti se stará Farní rada.

   Počet článků:
   31
  • Smuteční oznámení
   Počet článků:
   2
  • Příroda

   vylet_do_rasuvne_026

   Pole v mašem okolí jsou obklopena rozsáhlými lesy, potok Babačka se vlévá do řeky Oslavy, a nechybí tu ani rybníky. Z kopců u Cyrilova je široký výhled. Krajina je u nás dosud v mnoha místech zachována v neporušeném či málo poškozeném stavu. Proto se na značné části katastru rozkládá nadregionální biocentrum „Rasuveň“. Nacházejí se zde dvě chráněná území - přírodní památky Mrázkova louka a Rasuveň a památné stromy. Téměř v obci jsou rašelinné louky se vzácnými druhy rostlin a obojživelníků. Bory jsou také jednou z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů u nás.

    

   Počet článků:
   0
 • Osada Cyrilov
  Počet článků:
  0
 • Kultura, sport a volný čas

  muzaPůsobí v ní jak rozpočtové organizace naší obce tak spolky a organizace občanů, které své činnosti a akce realizují ve víceúčelové budově obecního úřadu, kulturním domě a školách.

  Počet článků:
  0
  • Obecní knihovna obce Bory

   Obecní knihovnu najdete  v I. poschodí budovy obecního úřadu. Je otevřena každé pondělí 11.30 - 13.30 hod. a pátek od 17.00 do 19.00 hodin. 

   Veškeré služby knihovny jsou od 1.1.2012 zdarma.

    

   Nové stránky

   Všechny informace naleznete na webových stránkách knihovnyObecní knihovna Bory 

   Od ledna 2019 v nové podobě od firmy Webnode.


   stránky knihovny_2

   Vlevo -původní stránky (2007-2018), které pro knihovnu vytvořila firma Xart Velké Meziříčí, které nám dobře sloužily a za které jsme v roce 2011 získali ocenění Knihovní web Vysočiny.

    

    

   Počet článků:
   9
  • Obecní muzeum

   p1070439

   Obecní muzeum v Borech bylo slavnostně otevřeno 9. 12. 2007.

   Původně se nacházelo ve dvou místnostech budovy OÚ. V roce 2016 se ovšem přestěhovalo na sál bývalého Kulturního domu (později MŠ) v Dolní Bory č. 40.

   Muzeum bývá otevřeno příležitostně, při poutích, o Velikonocích a Vánocích a také při výstavách, které muzeum pořádá. O vše se stará zejména Jana Vaverková a Blanka Křížová

   Návštěvu si můžete domluvit na mob. 739 995 445, nebo 608 312 224. 

   Vstupné je 10,- Kč pro dospělé. Děti zdarma.

    

   Počet článků:
   29
  • Kulturní dům
   foto_182Kulturní dům v Horních Borech stojí na místě staré školy. Ta byla zbourána a vyrostl zde nový KD, který byl v roce 1959 slavnostně otevřen. Při výstavbě pomáhali všichni! Část školy zůstala zachována a sloužila jako MŠ (učila tu např. paní Pivničková). Jak šla léta, KD se dočkal řady přestaveb a přístaveb a také nezbytných oprav.
   V průběhu těch dlouhých let tu bylo zejména Kino (také jste sedali v zadní řadě u zdi..?), tělocvična pro ZŠ a všechny ostatní sportovně založené občany, soubory divadelních ochotníků z Borů i řada dalších, nám tu předvedla svá představení, léta tu byla klubovna ČSM a pak také hospoda.
   Sál KD byl svědkem dlouhé řady školních besídek (Vánočních i k MDŽ) besed (s důchodci, s Dr. Malečkem, s rodáky, s hokejisty..), řady Výročních schůzi JZD, dětských karnevalů, rodinných oslav a setkání, cirkusových představení, plesů (SRPŠ, LNB, „babské" maškarní..) a tanečních zábav...
   Počet článků:
   4
  • Organizace a spolky

   V Borech působí tyto organizace a spolky:

   • Myslivecké sdružení Bory
   • Honební společenstvo Bory
   • Český svaz ochránců přírody ZO Bory
   • Mladí ochránci přírody Bobeš
   • TJ Družstevník Bory - fotbal- stolní tenis
   • SDH Bory
   • Český svaz zahrádkářů + včelaři
   • Římskokatolická farnost Bory
   • Liga nekuřáků Bory
   • Klub dobré pohody při Obecní knihovně Bory
   • Další 4 organizace působí při ZŠ Hany Benešové

   Spolky spolupracují s obcí, udržují s ní dobré vztahy a podílejí se dle svých možností na jejím rozvoji. 

   Klikněte na MENU vlevo

   Počet článků:
   0
   • Údolíčko
    Počet článků:
    1
   • ČSOP BORY

    logo_kytkoptak_zelenyČeský svaz ochránců přírody byl v obci založen v roce 1979. Vyvíjí činnost ve smyslu Stanov ČSOP a jako občanské sdružení má právní subjektivitu. Stará se o ochranu přírody a krajiny, pečuje o životní prostředí v obci a blízkém okolí a také se snaží pracovat s veřejností. Nyní má 13 členů a jeho předsedou je od založení Pavel Kříž. Významnou činností je celoroční práce s dětmi a mládeží, která se projevuje mimo jiné úspěchy velmi dobrým umístěním v celostátní soutěži Stříbrná nit. V oddílu mladých ochránců přírody Bobeš je nyní přihlášeno 41 členů. Významný podíl činnosti řadu let tvořila výsadba zeleně v obci a okolí. Sazenice jsme si pěstovali ve vlastní školce. V posledních letech o tuto odrůstající zeleň pečujeme. Na základě našich návrhů byly vyhlášeny dva Památné stromy v Borech a jeden v Rousměrově. Pečujeme o chráněné části přírody např. Přírodní památky Mrázkova louka, Dobrá Voda a Rasuveň, která byla vyhlášena na základě našeho návrhu. Podíleli se i na přípravě nového chráněného území - významné lokality výskytu mravence pospolitého (Formica polyctena) - Přírodní památky Šebeň, která byla vyhlášena v roce 2001. V roce 2005 jsme tu vybudovali Naučnou stezku Šebeň a vydali Průvodce naučnou stezkou Šebeň. Zapojujeme se do programů na ochranu biodiverzity. Např. jsme vyvěsili v lesích kolem Borů 50 budek pro pěvce a už dva roky jsme zapojeni do „Akce žába" - ochraně žab na silnici u rybníka Halda.

    Pořádali jsme vzdělávací seminář v rámci „Akce Formica". Při své činnosti spolupracujeme s obecním úřadem, orgány samosprávy a státní správy, neziskovými organizacemi z oblasti ochrany přírody i dalšími organizacemi a také občany. Na činnost získáváme prostředky výhradně vlastní prací a využíváme k tomu dotací z různých zdrojů. Je zajímavé si připomenout hospodaření ze začátků činnosti, kdy jsme vystačili opravdu s malými částkami. A dnes už vedeme podvojné účetnictví, řadu let vydáváme výroční zprávu a o své činnosti informujeme v tisku a na vlastních webových stránkách. V obecní knihovně je čtenářům k dispozici knihovnička ochranářské literatury. Několik členů bylo vyznamenáno za svou záslužnou činnost čestným uznáním nebo svazovým vyznamenáním „Příroda děkuje." V dalším textu připomínáme vždy to nejdůležitější, co jsme během uplynulých let vykonali. Řada věcí se každoročně opakuje, a tak je nezmiňujeme. Za ty roky už je to pěkná řádka všelijakých činností až se divíme, co jsme všechno dělali.

    Klikněte na MENU vlevo

     

    Počet článků:
    21
   • Sbor dobrovolných hasičů

    hasiciV roce 1996 oslavili hasiči v Borech 100. výročí založení. Připomněli si tak založení dobrovolného hasičského sboru (DHS) v Horních Borech dne 23.8.1896. Iniciátory byl místní farář J. Kolenec a R. Divíšek, učitel. Prvním starostou byl zvolen P. Josef Kolenec. Sbor měl již v době založení ruční čtyřkolovou dvouproudovou stříkačku (zrušena v r.1960) a 170 m hadic, která byla provizorně uložena v kolně u Eduarda Vaverky až do roku 1906, kdy byla na návsi postavena hasičská zbrojnice stojící dosud. Z tehdejšího vybavení připomeňme z roku 1947 motorovou stříkačku PS 8, která byla předána v r. 1960 SDH Cyrilov. Stříkačka DS 16 i auto Praga RN jsou dosud ve vybavení sloučeného SDH Bory. Z bohaté historie sluší připomenout uspořádání župního sjezdu hasičů za účast 25 sborů v roce 1907. Sbor se od svého založení účastnil likvidace více jak 50 požárů v obci a okolí. V letech 1899 a 1925 pomáhal v obci likvidovat následky povodní.

    Pomoc v červenci 2009 při velké vodě ZDE. Velký dík všem našim i okolním SDH!

    Počet článků:
    34
   • Český zahrádkářský svaz

    p1000496Základní organizace Českého zahrádkářského svazu byla v Borech založena v roce 1965. Sdružuje občany se zájmem o zahrádkářskou činnost. Od počátků organizace se její členové hlavně snažili vyvíjet společnou praktickou činnost. Proto během doby vznikly tři zahrádkářské kolonie, kde členové společně vysazovali ovocné stromky a pěstovali zeleninu. Při této činnosti si předávali zkušenosti a dělili se o své úspěchy i neúspěchy. Pozemky, které spolek získal nebyly v žádném případě kvalitní, ale tvrdou prací zahrádkářů došlo k jejich zúrodnění. Přijetím zákona o půdě a na nátlak vlastníků pozemků byli zahrádkáři donuceni všechny tři zahrádky opustit. V současné době organizace sonduje možnost získat pro svou činnost pozemky majetku obce nebo státu. Kromě toho organizace pořádá zájezdy zaměřené tematicky ke své činnosti, nebo besedy spojené s promítáním filmů o zahrádkářství. Dále pomáhá občanům radou a zajišťuje pro ně nákup ovocných stromků z ovocné školky Vysoké Studnice. Členská základna zahrádkářů během doby vždy kolísala, dnes má 13 členů a předsedou je pan Jan Kostečka.

    Počet článků:
    11
   • Myslivecké sdružení
    Počet článků:
    3
   • Klub dobré pohody

    KLUB DOBRÉ POHODY
    p1110567Klub dobré pohody v Borech vznikl při naší Obecní knihovně na podzim 2006. Většina jeho činností probíhá v zimním období. Mimo poznávací zájezdy. A jaká je to vlastně činnost? To je patrnější z fotografií. Díky besedám a přednáškám jsme spolu prožili krásné chvíle. 

     

     

    Počet článků:
    50
   • Liga nekuřáků Bory

    Tato organizace byla založena v roce 1985 roky jako recese mladíků, kteří se rozhodli, že přestanou kouřit. Společně slavili různá výročí, trávili spolu spoustu času a přitom vymysleli stanovy, organizační řád a plány do budoucna. Asi nikdo z nich netušil, jaký rozměr tomu všemu dají změny ve společnosti a nové podmínky pro vlastní seberealizaci.


    První výrazný počin byla taneční zábava 13.4.1991, na které hrála skupina Morava, která v našem okolí hrála poprvé a stala se zde rázem populární. Díky mohutné propagaci, která se stala jedním ze základních poznávacích znaků Ligy nekuřáků, navštívilo zábavu velké množství lidí. To byl odrazový můstek, na který navázaly další úspěšné akce.

    Některé již mají svou tradici. V lednu je to ples s předtančením, bohatou tombolou a lákavou první cenou. Letošní ročník byl již osmý. Pro plesy a pouťové taneční zábavy si Liga nekuřáků nacvičila společenské tance jako Moravskou a Českou besedu, polonézu nebo rokenrol.

    Podařilo se sehrát divadelní hru na motivy Václava Havla Boží Mlýny. V posledních letech se snažíme oživit tradici masopustních průvodů v obci a s tím spojené lidové zvyky. Tradici má i loučení s prázdninami, poslední roky spojené s pořádáním Dětského dne. V různých soutěžích se zde bojuje o atraktivní ceny z nichž dominuje let vrtulníkem. Liga nekuřáků soutěže nejen pořádá, ale aktivně se jich i zúčastňuje, jako turnaje v malé kopané ve Skleném nad O. .

    V roce 1995 Liga nekuřáků oslavila 10. výročí založení Letní rockovou show na fotbalovém hřišti, která byla zakončena velkým ohňostrojem. Pro velký úspěch se konala ještě dvakrát a také ji připravujeme u příležitosti oslav 15. výročí založení Ligy na příští rok.

    Liga nekuřáků úzce spolupracuje s vedením Mládeže Českého červeného kříže.

    Výtěžek z uvedených veřejných akcí si Liga nekuřáků nenechává pro sebe, ale část věnuje na společensky prospěšné účely. Například vydala propagační materiály, které upozorňují na škodlivost kouření, podporuje sport - družstvo kopané žáci Bory a přispěli jsme i na opravu obou kostelů v Borech.

    Ligu nekuřáků vede Rostislav Kříž, v organizaci je kolem 20 členů. Je to společenská organizace mladých lidí, kteří za pomoci kamarádů a příznivců dokáže bavit lidi, starat se o jejich kulturní vyžití, nevyhýbá se sportovnímu zápolení a podporuje prospěšnou činnost v obci.

    Odkaz na oficiální stránky LNB: www.lnb.cz

    Počet článků:
    5
   • Naučná stezka Šebeň

    propagan_samolepka1Naučná stezka Šebeň je určena všem, kdo mají rádi lesní mravence. Jde o jedinou naučnou stezku u nás věnovanou jen mravencům. Byla otevřena v červnu 2005. Připravila ji a stará se o ni ZO Českého svazu ochránců přírody Bory.

    Naučná stezka prochází Přírodní památkou Šebeň. V tomto zvláště chráněném území je v lese  více jak 1200 mravenišť. Jde o největší soustředěný výskyt lesního mravence druhu Mravenec pospolitý Formica polyctena v ČR. Vše o tomto jedinečném území je na velkých informačních panelech.

    Počet článků:
    6
   • MOP Bobeš

     

    logo_kacenka_zelena
    Počet článků:
    31
   • Výroční zprávy
    Počet článků:
    3
   • Pohádkový kopeček
    Počet článků:
    4
   • Srdíčkáři
    Počet článků:
    9
   • KČT Bory

    220px-2Na Holý vrch u Cyrilova chodíme společně na Nový rok už několik let a tak nás napadlo, že je škoda takhle společně si vyjít jen jednou za rok. A myšlenka založit místní odbor Klubu českých turistů byla na světě!

    A tak od března 2012 je to skutečnost a náš KČT Bory je řádně zaregistrovanou organizací.

    Chůze je pro člověka všech generací pohybem příjemným a přirozeným a to je základ činnosti turistů. K tomu pobyt v přírodě a poznávání...  To všechno vám bude nabízet i KČT v Borech.

    Na všechny účastníky všech našich společných cest se těší  Hana Křížová předsedkyně KČT Bory

    Přihlášky nových členů, prosím adresujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     

    Počet článků:
    9
  • Obnova tradic
   Jsou tradice, které v Borech probíhájí nepřetržitě. Např. pálení čarodějnic, hrkání před velikonocemi, církevní svátky a obřady. Některé nové vznikly, např. Pohádková ves. v průběhu let se ale vytratil např. masopustní průvod, stavění a kácení máje. Proto jsme se rozhodli něco v této oblasti podniknout. Velkým iniciátorm byl Pavel Vávra, finanční podporu jsme získali od obce a Kraje Vysočina v rámci projektu MA21.
   Počet článků:
   0
  • Sport

   detske_hriste_1 Sportu se v naší obci daří. Sportovcům a školákům slouží nová tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, dětské hřiště a letos nové školní a obecní hřiště. Populární je fotbal, volejbal, stolní tenis, nohejbal, cyklistika, turnaj v kolové a další sporty.

   Počet článků:
   0
  • Turistika

   V obci naleznete turistickou ubytovnu, naučnou stezku Poznáváme Bory, nedaleko naučnou stezku Šebeň. Vede tudy červená a žlutá turistická značka a cyklotrasa „Mlynářská stezka" a přes osadu Cyrilov cyklotrasa 5240 Tasov-Křižanov-Radenice-Bohdalec. V okolí jsou také krásné terény pro milovníky běžeckého lyžování včetně upravených stop, i trasy pro milovníky koní.

   Počet článků:
   7
  • Naučná stezka
   Počet článků:
   1
  • Soubor Babačka
   Počet článků:
   2
 • Kalendář akcí
  Počet článků:
  1
 • Videogalerie
  Počet článků:
  12