10 P

10 P 2022

 • cyklostezka Krásněves, Kněževes+Velké Meziříčí,
 • cyklostezka Bory – Vídeň
 • revitalizace parku u kostela Sv. Martina (víc parkovacích míst, vyřešit hasičku,…)
 • energetická soběstačnost obce - větrná elektrárna v kombinaci s fotovoltaikou (ČOV, vodárna, veřejné osvětlení)
 • zrekonstruovat hřiště u Fňukalů (směr Radenice)
 • více volnočasových kroužků v ZŠ
 • zahájit jednání se zemědělci o obnově remízků, mezi, obnova dřevin
 • projekt rozhledny (Holý vrch)
 • zákaz parkování před obecními byty (na všech místních komunikacích)
 • instalace košů (stojanů se sáčky) na psí exkrementy
 • prohlídka lokality Hatě s průvodcem
 • najít místo na umístění veřejného tábořiště
 • psi - volné pobíhání, koše na exkrementy

10 P 2019

10 P 2019

Během měsíce července proběhla ověřovací anketa po Veřejném fóru.

Celkem se ověřovací ankety zúčastnilo 79 občanů. Papírový dotazník odevzdalo 38 občanů, dva z toho byly neplatné. E-anketa byla vyplněna celkem 41 x. 

A jaké jsou tedy největší priority pro občany Borů na nejbližší období?

1. Opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině 
2. Nová jídelna a kuchyň v areálu ZŠ 
3. Vybudování obecních bytů místo bývalé MŠ 
4. Bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu. 
5. Sociální byty (startovací, pro seniory… )
6.  Vybudovat pumtreckovou dráhu pro cyklisty.
7.-8. Vybavení pro pořádání kulturních akcí (lavičky, stoly, vozík na přepravu) 

7.-8. Přestěhování pošty do budovy Obecního úřadu 
9.-10. Digitální radar na hlavní silnici.

9.-10.  Sousedská výpomoc seniorům (např. pomoc při vyplňování formulářů na úřady, vyzvednutí léků, zavézt k lékaři, drobné opravy…) 

Na anketních lístcích bylo ještě několik námětů a připomínek.

- Zachovat projekt Mezibory bez jakýchkoliv změn a úprav, dle naplánování občany.

- Zajímá mě téma výletiště v Borech, na které se "zapomíná".

- Přechod pro chodce (žáci ZŠ) když jedou domů autobusem směr Vídeň.

- Cyklostezka-stezka pro in-line. Přírodu tu máme krásnou a je krásné se o ni rozdělit.

- Oprava a následně aspoň občasná údržba hřiště za školou (plot, písek v koberci, koš na basketball,…) a zpřístupnění pro děti zdarma - to stejné pro hřiště v Horních Borech směrem na Radenice - více se starat o stávající objekty v obci.

Ing. Mária Necidová - koordinátorka MA 21

 a zdravé obce Bory

2018

V roce 2018 jsme se nově řídili tím, že v obcích naší velikosti je vhodné pořádat Veřejné fórum jednou za dva roky tedy další fórum a také 10P připravujeme v roce 2019.

Veřejné fórum se bude konat 12. 6. 2019 a všichni jste srdečně zváni!

10 P 2017

Aktualizace

1. Vybudovat hřiště pro MŠ. Vybudováno (v první ze dvou zahrad MŠ)
2. Bezbariérový přístup do Jednoty a OÚ.
3. Rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP). Funguje.
4. Zrcadlo u uličky v DB
5. Nová jídelna pro MŠ a ZŠ.
6. Pokračovat v projektu Mezibory.
7. Vybudovat sběrné místo (na velkoobjemový odpad) Uspěli jsme s žádostí o dotaci. Probíhá výběrové řízení.
8. Dovybavení školního a obecního hřiště.

Projednáno na ZO 27.9.2018

 

Veřejné fórum, výsledky ankety 10 P 2017.
Do seznamu „nej" problémů jsou dle pravidel zařazeny ty, které dostaly body při Veřejném fóru a potom i v anketě.
Toto jsou tedy ověřené problémy 2017
1. Vybudovat hřiště pro MŠ.
2. Bezbariérový přístup do Jednoty a OÚ.
3. Rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP).
4. Zrcadlo u uličky v DB
5. Nová jídelna pro MŠ a ZŠ.
6. Pokračovat v projektu Mezibory.
7. Vybudovat sběrné místo (na velkoobjemový odpad)
8. Dovybavení školního a obecního hřiště.

10 P 2016 Aktualizace

10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřejného fóra 21.9.2016 a následně byly ověřeny anketou.
1. Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit uličku v Horních Borech. Dláždění další části chodníku bylo dokončeno 6/2017
2. Výletiště - vybudovat. Pobíhá příprava pozemku, dořešení vlasnictví.
3. Stavební parcely - vybudovat. Byl vykoupen pozemek v lokalitě na Sádkách a probíhá příprava projektu zasíťování této lokality.
4. Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ u kabin a na Cyrilově. Obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci. Práce už probíhají a do podzimu bude nové "Hřiště pro všechny generace" u kabin hotové.
5. Zachování projektu Mezibory pro všechny občany (akce, kultura, víceúčelový spolkový dům) 
6. Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit dodržování ordinačních hodin.
7. Omezit hluk a prašnost z lomu. Kamenlom udělal některá opatření ke zlepšení stavu.
8. Zhotovení příčných pruhů v komunikaci pro odvod vody při přívalových deštích - Cyrilov. Na Cyrilově bude probíhat koncem r. 2017 budování optického kabelu. Je šance, že při dokončování by bylo možné tyto příčné pruhy vybudovat.
9. Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP) Od září 2017 začne tato služba fungovat.
10. Realizovat opatření k zadržení vody v krajině (studie opatření)

Projednáno na jednání ZO 26.5.2017

10 P 2016

10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřejného fóra 21.9.2016 a následně byly ověřeny anketou.

1. Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit uličku v Horních Borech 46
2. Výletiště - vybudovat 34
3. Stavební parcely - vybudovat 27
4. Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ u kabin a na Cyrilově 25
5. Zachování projektu Mezibory pro všechny občany (akce, kultura, víceúčelový spolkový dům) 24
6. Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit dodržování ordinačních hodin  20
7. Omezit hluk a prašnost z lomu 18
8. Zhotovení příčných pruhů v komunikaci pro odvod vody při přívalových deštích - Cyrilov 17
9. Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP) 11
10. Realizovat opatření k zadržení vody v krajině (studie opatření)10

10 P 2015

10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřejného fóra 4.6. a byly ověřeny anketou, která následovala.

Vytvořit stavební parcely - 32
Zrušit projekt Mezibory a místo něho stavební parcely - 32
Rekonstrukce stávajícího kulturního domu místo stavby nového - 31
Vybudovat školní jídelnu napojenou na novou MŠ a ZŠ - 30
Prostor pro rodinné oslavy s možností vaření - 26
Znečišťování ovzduší obce, vytápění (výměna kotlů - kotlíková dotace) - 24
Bezbariérová lékařská ordinace - 19
Asistenční služba pro seniory - vybudovat v rámci obce - 18