Koncepční a zastavovací studie

  • Studie odtokových poměrů v obci Bory
  • Zastavovací studie pod OÚ
  • Rozvoj arálu ZŠ a MŠ
  • Rekonstrukce KD 

ZASTAVOVACÍ STUDIE POD OÚ

     yUKevp4pu5bb28shxzAx61pHQJ9RmGXlV listopadu byla dokončena územní studie nové zástavby v centru naší obce.

       Během několikaměsíčního procesu konzultací mezi zastupiteli obce, architekty a dotčenými orgány vznikl tento koncepční dokument, který bude sloužit mimo jiné jako podklad pro projektovou dokumentaci k technické a dopravní infrastruktuře a pro následný prodej stavebních pozemků. 

Číst více...