Znak a prapor obce

znak-obceNázev obce - Bory - je používán od 1.září 1972. Po volbách v roce 1971 s účinností od 1. ledna 1972 se sloučily obce Dolní Bory, Horní Bory k nimž patří osada Cyrilov. Znak a prapor obce je používán od roku 1997 po schválení Parlamentem ČR. Autorem znaku a praporu je významný heraldik, pan Jiří Louda.

Popis znaku

Jako hlavní erbovní znamení je zvolena vykořeněná borovice ve zlatém štítě, provázená po obou stranách borovou šiškou. Šišky vyjadřují spojení dvou, původně samostatných obcí Dolních a Horních Borů. Osada Cyrilov nabyla nikdy samostatnou obcí a proto nemá ve znaku samostatný symbol. Borovice a šišky jsou přirozené barvy. Zlatá barva štítu je barvou zralého obilí a symbolizuje zemědělský ráz obce.


starostajosefbrezkaPopis praporu
List tvoří tři souvislé pruhy, žlutý, zelený a žlutý, v poměru 3 : 2 : 3. Ve žlutých polích je po jedné červené borové šišce. Zelený pruh symbolizuje zeleň borového jehličí (rozsáhlé lesy kolem obce) a jeho centrální umístění vystihuje polohu borovice uprostřed znaku. Borové šišky představují obě původně samostatné obce
 

 

stažený soubor_2Jiří Louda (3. října 1920 Kutná Hora – 1. září 2015 Olomouc) byl významný český heraldik, knihovník a penzionovaný voják. K jeho nejvýznamnějším heraldickým počinům patří návrh současného českého státního znaku, podobně jako jeho varianty pro ČSFR. Nicméně také vytvořil znaky pro stovky dalších českých obcí. Byl členem Mezinárodní heraldické akademie (Académie Internationale d´Heraldique) se sídlem v Ženevě, člen Britské heraldické společnosti (Heraldry Society) v Londýně, člen Society of Heraldic Arts,[1] člen Francouzské heraldické společnosti (Société Française d'Héraldique et de Sigillographie) a člen Heraldické komise českého Parlamentu. Další informace o Jiřím Loudovi:  wikipedie