Územně analytické podklady

Obec při svém rozvoji vychází z územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí z roku 2020, viz odkaz  Město Velké Meziříčí - Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí (velkemezirici.cz)