Památné stromy

Památné stromy

javorlipa_1Javor mléč
Obvod kmene 225 cm, výška 22 m, stáří asi 100 let. Nachází se uprostřed polí v k.ú. Horní Bory asi 1 km směrem severním od obce k rybníku Těšíku. Vyhlášen na návrh ZO ČSOP Bory Městským úřadem Velké Meziříčí dne 30.1.1995 s laskavým svolením vlastníků pozemků. Strom je chráněn pro svůj dokonalý vzrůst jako významný krajinný prvek .lipa_2Lípy srdčité

V návesním parku v Horních Borech u kostela jsou cenné svým věkem okolo 200 let a vzrůstem navíc v pravidelně do čtverce vysázené skupině ( původně 4 ks, dnes po silném větru v roce 1994 zbyly 3 ks ). Vyhlášeny na návrh ZO ČSOP Bory Městským úřadem Velké Meziříčí dne 18.1.1995 se souhlasem vlastníka - Obce Bory. V roce 1998 byla provedena jejich údržba vyřezáním suchých větví, ošetřením otvorů ve kmenech a úpravou tvaru koruny. Ve stromech každoročně hnízdí kavky obecné.


Zajímavé stromy

V Horních Borech je v parku na návsi Lípa v která byla vysazena v roce 1918 u příležitosti založení samostatného státu a další vysazená v roce 1988, připomíná 70. výročí založení Československa.Před obecním úřadem byly v roce 2000 slavnostně za účasti veřejnosti vysazeny 2 lípy jako stromy milenia . V Dolních Borech na návsi stojí Lípa zasazená na jaře roku 1968.

Památné stromy mají ke své ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášeno ochranné pásmo, které tvoří kruh o poloměru 10 ti násobku průměru každého kmene. V tomto pásmu není dovolena žádná pro stromy škodlivá činnost. Stromy jsou označeny tabulí památný strom se státním znakem a informačním textem umístěnými na dřevěném stojanu se stříškou.