Mineralogie

Minerály Borů a Cyrilova

6-1oto_kodagraftonit_heterosit_cyrilov132_3254Řadu vzácných minerálů poskytl pegmatit na Požárově mezi v těsné blízkosti Cyrilova. Proslul zvláště svými železnato-manganatými fosforečnany, jak primárními, tak sekundárními. Z první skupiny to byl hlavně zwieselit a graftonit, v podstatně menším množství sarkopsid a wolfeit. Vzácný byl harrisonit (teprve druhý výskyt na světě), trifylín, jenž je přeměněn ve ferisicklerit a heterozit. V jejich společnosti se vyskytly v nepatrném množství tyto minerály: uraninit, ilmenit, ixiolit, ferberit, kasiterit, zirkon, monazit-(Ce) a xenotim-(Y). Ze sekundárních fosfátů byl poměrně hojný vláknitý hnědý frondelit, radiálně paprsčitý až témě celistvý, zeleně zbarvený mitridatit, olivově zelený lipscombit. Vzácné byly dva železité, růžově zbarvené fosfáty - strengit a fosfosiderit, tvořící drobně krystalické agregáty. Nejznámějším sekundárním fosfátem je cyrilovit, který zde byl objeven jako zcela nový minerál. Vytváří 0,1-1 mm velké, pyramidálně-tabulkovité, žlutohnědě nebo hnědě zbarvené krystaly. Vzácný byl leukofosfit, mikroskopický benyacarit. Fosfáty jsou často doprovázeny limonitem a oxidy manganu. Ojedinělý byl nález arsenopyritu a farmakosideritu.

131_311215130_3100Pozoruhodné krystaly turmalínu-skorylu, záhnědy, albitu a muskovitu poskytl nevelký dutinový (krystalonosný) pegmatit čočkovitého tvaru, situovaný přibližně 600 m jižně od Cyrilova.


Toto je jen ukázka, z rozsáhlého článku. Celý text Prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.naleznete ZDE