Nová zastavení 2020

MlýnBylo nebyloDva panely se nachází v blízkosti Těšíkova rybníka. První z panelů je zabudovaný poblíž vstupu do mlýna a návštěvníci si zde mohou přečíst informace o historii Těšíkova mlýna a několik zajímavých pověstí z blízkého okolí.

 

Náhled panelů v PDF

pdfTěšíkův mlýn

pdfBylo, nebylo  

 

BabačkaPovodíDruhé zastavení je o pár desítek metrů blíže k Borům u rybníku Býčí louka. Toto místo je věnované potoku Babačka  a jeho přítokům a rybníkům na nich vybudovaných.

 

 

Panely v PDF 

pdfBabačka

pdfBabačka - povodí 

 

 

UchoMlýnPoslední místo má název "Ucho lesa" a leží mezi rybníkem Kutiny a suchým poldrem, asi 300 metrů od naučného panelu o obojživelnících u silnice směrem na Krásněves. Toto místo je věnováno lesu a jeho zvukům. Najdete zde velký dřevěný megafon, do kterého se můžete pohodlně usadit a zaposlouchat se do okolních zvuků. Poblíž je zabudován naučný panel, kde se návštěvník dozví veškeré informace o samotném megafonu ajeho výrobě a druhá strana panelu je zvuková! Návštěvníci si mohou pomocí QR kódu ověřit, jestli hlasy ptáků, které se z lesa ozývají, rozpoznali správně.

Panely v PDF 

pdfUcho lesa

pdfPtáci lesa

OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ patří panu Pavlovi Křížovi, který se o přípravu panelů, jako každý Mapičkarok, postaral!Výhled ucho