Odkanalizování Cyrilova

Odkanalizování Cyrilova

Ve čtvrtek 13.4.2023 proběhlo v hasičce na Cyrilově veřejné projednání možností odkanalizování osady Cyrilov. Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Pavel Jirák odprezentoval přítomným výsledky Studie variantních řešení odkanalizování splaškových vod Osady Cyrilov. Nejvýhodnější variantou je odkanalizování místních nemovitostí prostřednictvím domovních čistíren. O dalším postupu a možnostech financování bude jednat zastupitelstvo obce.

pdfStudie_-_Variantní_posouzení_odkanalizování_Obce_Cyrilov.pdf

pdfPříloha_č1_Soupis_nemovitostí_k_žádosti.pdf

pdfPříloha_č2_-_Situační_výkres_-_Kanalizace_a_ČS.pdf