Audity udržitelného rozvoje

E 2019_SDG_Poster_A3_with_UN_emblem_CZ-K

 

Strategické řízení a aktivní zapojování veřejnosti pomáhá efektivně rozvíjet obec. Hodnocení těchto aktivit k udržitelnému rozvoji je formou auditů udržitelného rozvoje (UR). Audit UR je zaměřen na 10 základních témat rozvoje obce, veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná výroba a spotřeby, doprava, zdraví, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a volný čas, sociální prostředí a globální odpovědnost. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj obce.