Organizace a spolky

V Borech působí tyto organizace a spolky:

  • Myslivecké sdružení Bory
  • Honební společenstvo Bory
  • Český svaz ochránců přírody ZO Bory
  • Mladí ochránci přírody Bobeš
  • TJ Družstevník Bory - fotbal- stolní tenis
  • SDH Bory
  • Český svaz zahrádkářů + včelaři
  • Římskokatolická farnost Bory
  • Liga nekuřáků Bory
  • Klub dobré pohody při Obecní knihovně Bory
  • Další 4 organizace působí při ZŠ Hany Benešové

Spolky spolupracují s obcí, udržují s ní dobré vztahy a podílejí se dle svých možností na jejím rozvoji. 

Klikněte na MENU vlevo