Organizace a spolky

V Borech působí tyto organizace a spolky:

 • Myslivecké sdružení Bory
 • Honební společenstvo Bory
 • Český svaz ochránců přírody ZO Bory
 • Mladí ochránci přírody Bobeš
 • TJ Družstevník Bory - fotbal- stolní tenis
 • SDH Bory
 • Český svaz zahrádkářů + včelaři
 • Římskokatolická farnost Bory
 • Liga nekuřáků Bory
 • Klub dobré pohody při Obecní knihovně Bory
 • Další 4 organizace působí při ZŠ Hany Benešové

Spolky spolupracují s obcí, udržují s ní dobré vztahy a podílejí se dle svých možností na jejím rozvoji. 

Klikněte na MENU vlevo