Plán schůzí

Plán schůzí

První pololetí 2019

Jednání Zastupitelstva obce:

24.01.2019

28.02.2019

28.03.2019

25.04.2019

30.05.2019

27.06.2019

Jednání Rady obce:

7.2.2019 - Cyrilov

14.3.2019

11.4.2019

16.5.2019

13.6.2019

Nebo dle akutní potřeby..