Sport

   Sportu se v naší obci daří. Sportovcům a školákům slouží  tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, vorkautové hřiště, 3 dětská hřiště a školní a obecní hřiště u ZŠ.

   Populární je v Borech fotbal, volejbal, stolní tenis, tenis, florbal a další sporty.