Sport

Sportu se v naší obci daří. Sportovcům a školákům slouží tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, workoutové hřiště, 3 dětská hřiště a školní a obecní hřiště u ZŠ.

Zázemí pro sport:
Veřejná dětská hřiště – u sportovního areálu, u mateřské školy, v areálu základní školy
Workoutové hřiště s venkovními posilovacími stroji
Fotbalové hřiště (sportovní areál u kabin)
Nové sportovní zázemí – dráha pro hasičský sport
Sportovní areál základní školy - hřiště s umělou trávou pro různé sporty, plocha na basketbal, běžecká dráha a doskočiště, stůl pro stolní tenis
Tělocvična ZŠ
Venkovní šachy v geoparčíku

Populární je v Borech fotbal, volejbal, stolní tenis, tenis, florbal a další sporty.