Naučná stezka Šebeň

Šebeň v Toulavé kameře

Snímek obrazovky_2023-06-18_060836Zde byla ještě procházka stezkou v krásném lese. Před kůrovcovou kalalmitou.

Toulavá kamera celý díl  zde

Upozornění pro návštěvníky naučné stezky!

7b NS_Šebeň_pohled_k_V_20.12.2020Lesní porosty kolem Naučné stezky Šebeň jsou postiženy kůrovcovou kalamitou, která mravencům výrazně změnila životní podmínky. 

V lese, kterým stezka prochází probíhají těžba a transport dřeva, cesty naučné stezky jsou proto rozježděné a rozbahněné..
Prostupnost naučné stezky je proto výrazně omezena  a k některým zastávkám naučné stezky nelze vůbec dojít (tabule č. 6).  Skácením stromů je omezeno  také značení stezky. 
Žádáme proto návštěvníky stezky, aby dbali zvýšené obezřetnosti.  ZO ČSOP Bory

Jedinečná naučná stezka

pozvnka_na_stezkuformica2008setkani_8_20090921_2038751175

 

Naučná stezka Šebeň je jediná stezka v ČR, která je věnovaná lesním mravencům. Naučná stezka prochází Přírodní památkou Šebeň. V tomto zvláště chráněném území je v lese  více jak 1200 mravenišť. Jde o největší soustředěný výskyt lesního mravence druhu Mravenec pospolitý Formica polyctena v ČR. 

Na značený okruh stezky se dostanete z osady Cyrilov.