Parte

Zemřela paní Jarmila Mahelová

Mahelova partePaní Jarmila Mahelová zemřela po dlouhé nemoci 8. dubna 2024. Rozloučení proběhne v sobotu 13. dubna v 10.00 v kostele sv. Jijlí v Dolních Borech.

Číst více...

Zemřel pan Pavel Novotný

Pavel NovotnýZemřel pan Pavel Novotný (rodák z Horních Borů). Zemřel dne 9. 3. 2024 po dlouhé nemoci ve věku 62 let. S drahým zesnulým se v tichosti rozloučíme. ... pdf0496_001.pdf

Zemřel pan Petr Klapal

Petr KlapalZemřel náhle 2.3.2024 ve věku nedožitých 63 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 8.3.2024 v 15 hodin ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie v Netíně. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude převezen ke zpopelnění. Parte v PDF pdf0473_001.pdf

Zemřel pan Jaroslav Hladík

Pan HladíkZemřel v úterý 20. února 2024 ve věku nedožitých 91 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí 26. února 2024 ve 14.45 z domu smutku v Horních Borech 142 a doprovodíme ho do farního kostela sv. Martina v Horních Borech. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Parte v PDFpdf0432_001_1.pdf

Zemřel pan Luděk Hažmuka

Snímek obrazovky_2024-01-15_155938Zemřel tiše a pokojně v neděli 14 ledna 2024 ve věku 61 let. Děkujeme všem, kteří uctí jeho památku. Parte v PDFpdf0347_001_1.pdf

Zemřel pan Stanislav Charvát

Snímek obrazovky_2023-10-09_182007Zemřel náhle v pátek 6. října 2023 ve věku 84 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 12. října 2023 ve 14. hodin v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech. Parte vpdfPan_Charvát.pdf

Zemřela paní Judita Hladíková

Snímek obrazovky_2023-09-25_092659Zemřela ve čtvrtek 21.9.2023 ve věku 89 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 27. září 2023 v 10.15 hod. z domu smutku v Horních Borech č. 142 a doprovodíme ji do farního kostela Svatého Martina v Horních Borech. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložena na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Parte v PDFpdfPaní Hladíková