Parte

Zemřel pan Jiří Vysloužil

pan_vyslouilZemřel náhle dne 26.11.2015 ve věku nedožitých 92 let
Smuteční rozloučení se koná ve čtvrtek 3.12.2015 v 11.30 hod. v obřadní síni krematoria města Brna.  Parte v PDF

Zemřela paní Marie Novotná z Horních Borů

novotn_parte
Zemřela náhle v úterý 10.11.2015 ve věku 81 let.
S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 13. 11. 2015 v 10. hod.
v kostele sv, Martina v Horních Borech
Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uožena na místním hřbitově do rodinného hrobu. Parte v PDF

Zemřel pan Pavel Kučera z Dolních Borů

parte_pk Zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 5.října 2015 ve věku 64 let. S naší drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 10.10.2015 ve 13 hod. v obřadní síni ve Velkém Meziříčí. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění.  Parte v PDF

Zemřel pan Pavel Kučera z Horních Borů

parte_kueraZemřel po dlouhé těžké nemoci 25.dubna 2015
ve věku nedožitých 76 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí 4.5.2015
v 11. hod. ve smuteční síni na Zelené Hoře ve Žďáře na d Sáz.

Zemřel pan Jiří Kotík

parte_kotkJeho laskavé a bojovné srdce dotlouklo ve středu 8. dubna 2015
ve věku 71 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 18.4. ve 14.30 hod. v kostele SV. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Po smutečním obřadu bude uložen na místním hřbitově
do rodinného hrobu.

Zemřela paní Marie Janečková

pan_janekovZemřela náhle v úterý 10. března 2015 ve věku 83 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 16. března 2015 v 11 hod. v obřadní síni ve Velkém Meziříčí. Po smutečním obřadu bude převezena ke zpopelnění.

Zemřel pan Stanislav Ochrana

pan_ochranaZemřel náhle 26. února 2015 ve věku 80 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 6.3. ve 12 hod. v obřadní místnosti ve Velkém Meziříčí. Po smutečním obřadu bude převezen ke zpopelnění.
Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v 11.15 pod kostelem v Horních Borech.