Parte

Zemřela paní Marie Ondráčková

pan_ondrkovZemřela tiše dne 19.2.2015 ve věku nedožitých 102 let.
S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 24.2. 2015
ve 14 hod. v kostele sv. Martina v Horních Borech.
Po zádušní mši svaté bude uložena na místním hřbitově
do rodinného hrobu.

Zemřel pan Josef Starý

pan_starZemřel po delší nemoci v sobotu 14.2.2015 ve věku nedožitých 80 let.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 20.2.2015 v 10 hod. kostele sv. Martina v Horních Borech.
Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Zemřela paní Anna Součková

pan_soukovZemřela náhle v pondělí 9.2.2015 ve věku 80 let

S naší drahou zesnulou s rozloučíme v sobotu 14.2.2015 v 11.hod. v kostele sv. Martina v Horních Borech. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložena na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Zemřel pan František Zikmund

pan_zikmundZemřel v sobotu 31.1.2015 ve věku nedožitých 84 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 7. února 2015 ve 14.00 hod. v kostele sv.Jiljí v Dolních Borech. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Zemřel pan Miroslav Mejzlík

pan_mejzlk6.9.2014 ve věku 87 let zemřel pan Miroslav Mejzlík. S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 11.9.2014 v 9.00 hod. ve farním kostele v Horních Borech

Zemřela paní Emíle Votoupalová

parte_votoupalov27.12.2013 zemřela paní Emílie Votoupalová. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 7. ledna v 10.00 hod.v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

V sobotu 1.října zemřel pan Řehoř Klapal

Parte ZDE S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pondélí 7. října 20l3 v 1 l hodin v obřadní síni ve velkém Meziříčí.