Kulturní dům

foto_182Kulturní dům v Horních Borech stojí na místě staré školy. Ta byla zbourána a vyrostl zde nový KD, který byl v roce 1959 slavnostně otevřen. Při výstavbě pomáhali všichni! Část školy zůstala zachována a sloužila jako MŠ (učila tu např. paní Pivničková). Jak šla léta, KD se dočkal řady přestaveb a přístaveb a také nezbytných oprav.
V průběhu těch dlouhých let tu bylo zejména Kino (také jste sedali v zadní řadě u zdi..?), tělocvična pro ZŠ a všechny ostatní sportovně založené občany, soubory divadelních ochotníků z Borů i řada dalších, nám tu předvedla svá představení, léta tu byla klubovna ČSM a pak také hospoda.
Sál KD byl svědkem dlouhé řady školních besídek (Vánočních i k MDŽ) besed (s důchodci, s Dr. Malečkem, s rodáky, s hokejisty..), řady Výročních schůzi JZD, dětských karnevalů, rodinných oslav a setkání, cirkusových představení, plesů (SRPŠ, LNB, „babské" maškarní..) a tanečních zábav...
 
 
 
 

Kulturní dům 2011

p1170069p1170091p1170060

 

Už pár let jsme snili o kulturnějším kulturním domě v Borech. Ať už jako návštěvníci akcí, ale hlavně jako pořadatelé. A už se nám náš sen plní! Anebo lépe, už si ho plníme:-)))

Rada obce odsouhlasila na počátku roku 2011, že využijeme dotaci z programu Obnova venkova z Kraje Vysočina právě na rekonstrukci WC v kulturním domě. Pan ing. arch, Jiljí Kučera navrhl a zpracoval projekt a pan Jiří Šťourač se svými pracovníky v čele s Jirkou Vaverkou stavbu provedl. A protože všichni jmenovaní mají k naší obci pěkný vztah, byla radost s nimi pracovat a jejich práce byla velmi pečlivá. A proto vzniklo dílo velmi zdařilé, i když ještě pár drobností schází.

Foto z historie

2602031626020317kopie_-_26020316kopie_-_26020317


2602031926020318kopie_-_2602031826020321
kopie_-_2602032026020320pavlakopie_-_26020321

Fotografie z Obecní kroniky rok 1958 a 1959