Obnova tradic

Jsou tradice, které v Borech probíhájí nepřetržitě. Např. pálení čarodějnic, hrkání před velikonocemi, církevní svátky a obřady. Některé nové ale postupně vznikly, jako např. Pohádková ves. V průběhu let se ale vytratil např. masopustní průvod, stavění a kácení máje. Proto jsme se rozhodli něco v této oblasti podniknout. Velkým iniciátorm byl Pavel Vávra! Finanční podporu jsme získali od obce, nebo Kraje Vysočina např. v rámci projektů MA21.