Obnova tradic

Jsou tradice, které v Borech probíhájí nepřetržitě. Např. pálení čarodějnic, hrkání před velikonocemi, církevní svátky a obřady. Některé nové vznikly, např. Pohádková ves. v průběhu let se ale vytratil např. masopustní průvod, stavění a kácení máje. Proto jsme se rozhodli něco v této oblasti podniknout. Velkým iniciátorm byl Pavel Vávra, finanční podporu jsme získali od obce a Kraje Vysočina v rámci projektu MA21.