Myslivecký spolek Bory

28234890 937835209710727_3257803127752790572_o

 

 

 

 

 MS na FB: https://www.facebook.com/MysliveckeSdruzeniBory

Myslivecký spolek Bory byl založen v roce 1979 sloučením honiteb Horní Bory, Dolní Bory, Sklené nad Oslavou ,Radenice a část Jivoví a Rousměrova. V současné době má spolek 21 členů a hospodaří v pronajaté honitbě o výměře 2040 ha se zvěří srnčí, zaječí, bažantí, kachen divokých a v neposlední řadě s hojně se vyskytující černou zvěří.
Činnost spolku je zaměřena nejen na chov a lov zvěře, ale zejména na zlepšování životního prostředí v přírodě se vyskytující zvěře, výsadbou plodonosných keřů na mezích, ale i obnovou přirozených napajedel pro zvěř i veškeré ptactvo. Každoroční brigádnickou činností v zemědělském podniku zajišťujeme objemná a jadrná krmiva pro zimní přikrmování zvěře včetně koroptví a dalších přezimujících ptáků. Srnčí, zaječí, bažantí zvěř se přikrmuje ve vybudovaných kůlnách na objemná a jadrná krmiva, v zásypech pro bažanty a v zaječích krmelcích na seno a jadrné krmivo. Při jarním sečení pícnin aktivním přístupem snižujeme ztráty na čerstvě narozených srnčatech a mladých zajících. Srážkám dopravních prostředků se zvěří zabraňujeme umístěním pachových ohradníků podél dopravních komunikací.

Všem přátelům přírody Myslivosti zdar