Participativní rozpočet

logo-part-rozpocetParticipaticní rozpočet 2024 - výsledky

Výsledky hlasování zde.

O participativním rozpočtu

Tvoříme Bory je participativní rozpočet umožňující občanům zapojit se do rozhodování o využití části peněz z obecní kasy. V novém roce odstartuje pilotní ročník, do kterého bude možné odevzdávat náměty do konce února. Vyčleněná částka je 50 tisíc korun.

Jednou z možných forem zapojování veřejnosti do rozvoje obce je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé Borů mohou rozhodovat o využití části obecního rozpočtu na realizaci konkrétního projektu, zpravidla investičního charakteru.

A jak to funguje?
Všichni občané můžou od začátku ledna do konce února 2024 přijít s náměty, co v Borech vylepšit či opravit za maximálně 50 tisíc korun. Po posouzení a společném projednání, zda je nápady možné uskutečnit, lidé hlasováním sami vyberou ty pro ně nejzajímavější. Realizaci vítězného námětu pak zajistí obec.

Jaké nápady můžete zaslat?
Konkrétní oblasti zahrnují širokou škálu možností: instalace laviček, odpadkových košů, opravy, drobné rekonstrukce či zvelebování ploch a výsadba zeleně. Hlavní podmínkou realizace námětu je přínos občanům. A nikdy v tom nebudete sami. Po podání námětu nastane období konzultace s cílem doladit vše tak, aby byl nápad realizovatelný. Pak už stačí pouze získat podporu místních při hlasování a nastane samotná realizace, kterou zajistí obec. Podporovány nebudou tzv. měkké projekty (kulturní, sportovní a společenské akce), neboť ty jsou součástí grantu Fond malých projektů Obce Bory. Dále nebudou podporovány projekty, jejichž realizace není v kompetenci obce a projekty, které by podporovaly komerční aktivity.

Mezi další podmínky patří:

  • maximální částka na jeden námět je 50 000 Kč včetně DPH
  • termín pro podávání návrhů je od 1. 1. do 29. 2. 2024
  • návrh lze podat e-mailem, poštou nebo osobně na OÚ Bory
  • navrhovatelem může být každý obyvatel Borů, ti mladší 18 let potřebují souhlas zákonného zástupce
  • návrh musí být realizován na pozemcích či budovách ve vlastnictví obce
  • námět by měl obsahovat informace pro posouzení možnosti jeho realizace, tzn. zejména:

– být srozumitelný,
– mít vyplněná povinná pole formuláře,
– zahrnovat odhad nákladů na realizaci,
– upřesňovat lokalizaci a prostorové požadavky,
– vhodné je doplnění fotodokumentací současného stavu

docPravidla a postup tvorby participativního rozpočtu Tvoříme Bory

participativni rozpocet Dokument A4