Participativní rozpočet zná své vítěze

logo1Občané Borů hlasovali do 10. května a z celkem devíti projektů vybrali vítězný návrh. Nejvíce hlasů získala úprava dětského hřiště u kabin.

Participativní rozpočet Tvoříme Bory obec v letošním roce pořádala poprvé a z rozpočtu na něj vyčlenila 50 tisíc korun. Nejvíce hlasů nasbíral projekt úpravy dětského hřiště u kabin. Nyní bude následovat formální schválení vítězného projektu zastupitelstvem obce, které zároveň naplánuje harmonogram akce.
Do pilotního ročníku občané přihlásili celkem devět projektů. Hlasování se zúčastnilo 91 občanů, z toho 78 prostřednictvím online ankety.
Veliké díky patří všem navrhovatelům, kteří „šli s kůží na trh" a přihlásili své projekty, a samozřejmě všem občanům, kteří se zapojili svými hlasy. I pro obec je to skvělý impulz pro případná zlepšení. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.
Výsledky hlasování:
1. Úprava dětského hřiště u kabin – 21 hlasů
2. Úprava hřbitova v Dolních Borech – 15 hlasů
3. Oživme jaro v naší obci – 12 hlasů
4.-5. Basketbalové hřiště na Brodku – 11 hlasů
        Chyť a pusť na rybníku Horník – 11 hlasů
6. Přístřešek za bývalou MŠ – 9 hlasů
7.–9. Lavičky místo oplocení na Cyrilově – 4 hlasy
         Re-use skříň – 4 hlasy
         Stojany na kola – 4 hlasy

participativni rozpocet Facebook Post 9.288 x 3.901 cm