Plánování s veřejností

Strategie rozvoje obce 2015-2025

Tato strategie byla komunitním způsobem zpracována během roku 2015 a schválena ZO 29.1.2016 Strategie obce 2015-2025

Strategie obce 2005-2015

strategieObec Bory má svoji schválenou strategii rozvoje obce na léta 2005 - 2015. Strategie byla schválená na schůzi zastupitelstva 24.2.2006.
Ve dnech 11. a 19. března 2008 se sešel strategický tým obce, aby aktualizovali priority Strategie obce.

Strategie je k nahlédnutí zde:  Strategie obce Bory , Aktualizace 2010