Dokumenty

Plán zlepšování OBCE BORY na rok 2018

Cíl: Kvalitní naplnění všech kritérií Místní Agendy 21 - KATEGORIE „C"

1. Účast koordinátora a asistenta na akreditovaném vzdělávání
Jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR
Termín: březen, červen, listopad 2018
Zodpovědnost: koordinátor a asistent koordinátora ZM a MA21

Číst více...

Hodnotící zpráva 2017

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Aktivity plánu MA21 na rok 2017 byly tvořeny aktivitami navazujícími na projekt
„Bory - náš rok s MA 21" realizovaného s podporou Zdravého Kraje Vysočina.
V roce 2017 představovala realizace projektu následující aktivity:

Číst více...

Deklarace NSZM

Deklarace byla projednána a schválena na jednání ZO dne 25.2.2019
 
Projekt Bory - Zdravá obec

D E K L A R A C E
I.
Projekt Bory - Zdravá obec, který dnes přijímá zastupitelstvo obce,

Číst více...

Komise pro místní Agendu 21

Komise pro místní Agendu 21, schválená na ZO 21.10.2016
Blanka Křížová - Koordinátorka MA 21 a místostarostka obce +OSVČ
Pavel Vávra - člen ZO- vedoucí družstva mladých hasičů
Milan Špaček - člen ZO
Pavel Kříž - předseda ČSOP
Ing. Dana Suková - členka ZO
Dagmar Hašková - pracovník obce
Ing. Mária Necidová - projektantka OSVČ - předsedkyně osadního výboru Cyrilov
František Zikmund - podnikatel Elektro, SHD
Ing. Josef Pipek - konstruktér
Ing. Lucie Dostálová - členka ZO

Plán zlepšování OBCE BORY na rok 2017

Cíl: Kvalitní naplnění všech kritérií Místní Agendy 21 - KATEGORIE „C"

1. Účast koordinátora a na akreditovaném vzdělávání
Jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR
Termín: březen, červen, listopad 2017
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Číst více...