Příroda

vylet_do_rasuvne_026

Pole v mašem okolí jsou obklopena rozsáhlými lesy, potok Babačka se vlévá do řeky Oslavy, a nechybí tu ani rybníky. Z kopců u Cyrilova je široký výhled. Krajina je u nás dosud v mnoha místech zachována v neporušeném či málo poškozeném stavu. Proto se na značné části katastru rozkládá nadregionální biocentrum „Rasuveň“. Nacházejí se zde dvě chráněná území - přírodní památky Mrázkova louka a Rasuveň a památné stromy. Téměř v obci jsou rašelinné louky se vzácnými druhy rostlin a obojživelníků. Bory jsou také jednou z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů u nás.