Bory na starých snímcích

Galerie Josefa Kvapila

Josef Kvapil se narodil se 15. dubna 1924 a žil celý život v Horních Borech.

Po ukončení Obecné školy v Horních Borech, v roce 1930 studoval Zemské reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, které absolvoval v roce 1936, potom v letech  1941 - 1944 studoval Živnostenskou školu dřevodělnou ve Velkém Meziříčí a tam se po studiu vyučil truhlářem. Do roku 1948 pracoval u rodičů v soukromé truhlářské dílně, potom v  Energetických strojírnách ve Velkém Meziříčí, a později, až do odchodu do důchodu v Alpě.

Pan Kvapil od mládí veškerý volný čas věnoval procházkám v přírodě a fotografování. Fotografoval nejen přírodu, ale i při různých akcích a zhotovoval též portréty pro občany sousedních obcí.  Vytvořil také spoustu diapozitivů.

Společně s p. Jindřichem Fňukalem v roce 1996 zorganizovali výstavu "Obrazová kronika Borů a okolí", tu jsme v létě 2008 s úspěchem zopakovali, bohužel už bez obou pánů.

Když pan Kvapil 25.3.2001 zemřel, zůstala ještě řada snímků, filmů a diarámečků nezpracovaná i ty chtěl veřejnosti ukázat.

Zde uvádíme jen malý zlomek z jeho krásných fotografií. A za laskavé svolení a zapůjčení fotografií děkujeme paní Kvapilové a paní Cahové

Galerie Dr. Staňka

Bory a Cyrilov z let 1950 - 75

Ve fotografiích prof. dr. Josefa STAŇKA

foto 1_20090616_1265538467Prof. Dr. Josef Staněk, CSc.

(*1928) žije v Brně a dlouhá léta pobýval na chatě u Cyrilova. Přitom vytvořil jedinečný soubor fotografií zachycující místní krajinu a její proměny.  Je pamětníkem těžby živce v Dolních Borech a znalcem geologie v Borech a širokém okolí. Za dobu více jak padesátiletého působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vychoval nespočet odborníků. V roce 1998 byl vyznamenán Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity za celoživotní obětavou pedagogickou a vědeckou práci a za zásluhy o rozvoj mineralogie na Masarykově univerzitě Brno.