Místní části

Horní Bory

foto_6_20090616_1933267988V roce 1848 panství křižanovské, kraj Jihlavský. První zmínka o Horních Borech je z roku 1348. Jsou uváděny různé názvy, např. Theutonicalis Kyenheyt, Kynhayd, Horní Německý Bor. Farní osada je rozložena po obou stranách okresní silnice, severně od Velkého Meziříčí, 521 m nad mořem. Dominantou obce je kostel sv. Martina, jehož nejstarší zachovalá část je z let 1250 - 1280. Koncem 19. a počátkem 20. století obec používala razítko se symbolem borovice a nápisem "Představenstvo obce Horní Bory ". V roce 1812 se zde narodil P. Josef Těšík, vlastenec - spisovatel a národní buditel. Zvláštností je přírodní památka s názvem " Mrázkova louka ". Rostou zde některé chráněné druhy rostlin, jako je Rosnatka okrouhlolistá, Suchopýr úzkolistý, Zabělník bahenní a Tolije bahenní.

Dolní Bory

foto_23_20090616_1591529744V roce 1843 panství Velké Meziříčí, kraj Jihlavský. První prameny uvádějí rok 1336 a název Brana Boemicalis. Obec patřila dvojímu panství. Spodní část obce s rychtou patřila původně k panství Mostišťském a od roku 1390 náležela k panství Meziříčskému. Horní část obce náležela k panství Radostínskému. Kostel sv. Jiljí je dominantou obce a jeho nejstarší část, presbytář, je postaven v gotickém slohu.

Koncem 19. a počátkem 20.století používá představenstvo obce razítko, na kterém je vyobrazena postava světce, zřejmě patrona kostela a obce. Dolní Bory leží v jedné z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě. Ve zdejších "hatích" byl od konce 19.stol. až do roku 1972 těžen křemen a živec pro sklářské a keramické účely. Další přírodní zvláštností je přírodní památka "Rasuveň" - staletý bukový les.

Cyrilov

cyrilov-historieHistorie
"Osada s dřívějším názvem Cyrilhov, založena v roce 1784 na místě vrchnostenského dvora." Asi takto málo víme o naší místní části Cyrilov. Ale moc rádi bychom to napravili. A tak, máte-li doma staré fotografie a třeba chuť napsat nám své vzpomínky, bylo by to skvělé. Oficiální literatura, jako třeba Vlastivěda Moravská - Okres Velkomeziříčský, která vyšla v r. 1907 je na informace o Cyrilově taky poměrně skoupá. Uvádí se tu:
„Cyrilov, (na Crhově), ves, katastrální a politická obec Horní Bory, JZ od Horních Borů. Byl založen r. 1784 na místě vrchnostenského dvora. K původní rychtě a k 8 familiím přistavěno do r. 1805 8 domů se 109 obyvateli. R. 1890 bylo 30 domů a 128 čes., katol. obyvatel. Jest přifařen a přiškolen do Horních Borů. R. 1849 vyhořela celá osada. Na polích okolo Cyrilova vyorávají se překrásné záhnědy, turmalíny a orthoklasy (živce).„