Dokumenty a ceník

Provoz dětské skupiny byl zahájen 2. 10. 2023. Od zahájení provozu je fungování DS Šiška spolufinancováno prostřednictví státního příspěvku a příspěvku od rodičů.

Dokumenty pro rodiče ke stažení:

docxEvidenční list dítěte

docxPosudek o zdravotní způsobilosti dítěte

docxPotvrzení o postavení na trhu práce OSVČ

docxPotvzení o postavení na trhu práce zaměstnanec

pdfAdaptační program DS Šiška

pdfCeník DS Šiška

pdfProvozní řád DS Šiška

pdfPlán výchovy a péče DS Šiška

pdfSeznam věcí

pdfSmlouva o poskytování služby péče o dítě