Významný rodák

Mimořádný obecní zájezd

321207190 725199655581771_2148175284851199700_nV sobotu 14.1.2023 jsme se vydali na úplně netradiční cestu, jejíž hlavním cílem bylo město  Telč.

Zde totiž působil v letech 1860-1880 náš rodák P. Josef Těšík. Sloužil zde jako děkan a mimo jiné se zasloužil o to, aby hlavním vyučovacím jazykem na zdejší reálce byla čeština. Tehdy to byla první česká škola na Moravě. Více o něm naleznete ZDE

P. J. Těšík se narodil 15.11.1812 tedy nedávno tomu bylo 210 let.

Číst více...

P. Josef Těšík

foto Těšík-JosefTento portrét je zatím neúplný...

V naší obci se nenarodilo mnoho významných osobností. Z nich je patrně nejvýznamnější P. Josef  Těšík z Horních Borů.  

Narodil se 15.11.1812 v Horních Borech č. 27 (dnes č. 137). Vystudoval bohosloví v Brně, vysvěcen byl v r. 1838. V letech 1850 – 1860 působil v Nosislavi u Židlochovic od r.  1860 do r. 1880 v Telči. Telčským děkanem byl od r. 1876. Už během studia se přihlásil k vlasteneckým kněžím (Sušil, Procházka, M. Kulda). Svými články jako např. „Kdo je vaším nepřítelem“, přispíval do novin a časopisů (např. Hlas, Moravan, Našinec, Moravská Orlice). Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, zpracoval je formou jinotajů nebo své povídky kritizující poměry v Rakousku situoval do Číny („Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě, Výlet z Číny do Anamu“). Samostatně vydal sbírku Trní a růže (1874), Kdo jest vaším nepřítelem (1872), Žebrácké listy (1872). Kromě literární činnosti byl  také propagátorem včelařství.

01 Těšík_a_Rampula_IMG_3118_1V r. 1862 se zasadil na telčské radnici o to, aby vyučovacím jazykem na c. k. hlavní škole v Telči (nižší reálce) byla čeština. Byla to první česká střední škola na Moravě. V r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby tato telčská škola byla vzata pod zemskou správu a stala se státní školou. Ve školním roce 1874/75 zemský sněm schválil rozšíření telčské nižší reálky na vyšší. 

P. J.Těšík Zemřel 30. ledna 1880 v Telči, kde je na hřbitově u sv. Anny u hlavního vchodu do kostela pochován. Na pomníku můžeme číst: Josef Těšík, konsistorní a emeritní školní rada, farář a děkan v Telči.  V Telči je po něm také od roku 1902 pojmenovaná ulice v části města Podolí.Díkůvzdání

Nekrolog-Hlas-1880

 

Záhady okolo data narození.

V Telčských listech mají pravidelnou rubriku Výročí významných osobností. Její autor, Oldřich Zadražil chtěl v roce 2013 připomenout  dvousté výročí narození Josefa Těšíka 16. listopadu 1813. (Datum dle Biogramu, který zpracoval v 90. letech minulého století  pro biografický sborník osobností „Kdo byl kdo“, které se o Telč zasloužily, člen jeho redakční rady Doc. MUDr. Otto Svoboda.)

Oldřich Zadražil při pátrání  o Josefu Těšíkovi  navštívil tehdy i webové stránky naší obce, kde v té době nalezl pouze to co jsme objevili v publikaci Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou. (Třebíč: FiBox pro Muzeum silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí, 1992)

Těšík Josef,

narozen 8.9.1814 Horní Bory, zemřel 30.1.1880 Telč

Vysvěcen  r. 1838, farář, později děkan v Telči, člen družiny vlasteneckých kněží (Sušil, Procházka, Šmídek, ale i hr. Sylva-Tarouca aj.).

Hojně publikoval v novinách. Od r. 1850 spoluredaktor Hlasu.

Dílo:

- Růže a trní

- Cestopisné obrázky, 1852 (v Moravanu)

- Obrázky z Číny, 1869 v Mor. Orlici

- Výlet z Číny do Anamu, Našinec 1872-3.

Text krátký a plný nepřesností, jediný, který tehdy byl k dispozici.

Zde pan Zadražil zjistil datum narození  8.9.1814, které nesouhlasilo s jeho poznatky, proto údaje o narození ještě ověřil v diecézním archivu brněnského biskupství v Brně. Zjistil, že v knize narozených Horních Borů se nachází křestní zápis Josefa Těšíka z 15.11.1812. Rozdílné údaje, které okolo data narození existují, vysvětlila vedoucí archivu paní Marie Plevová tím, že datum narození 8.9.1814 patří jeho bratru Františkovi a datum 16.11.1813 pochází z nepřesných údajů uvedených v Galerii kněží brněnské diecéze.  A protože tím bylo jako správné datum narození J.T. potvrzeno 15.11.1812 - 200. výročí narození Josefa Těšíka si v Telči připomněli v listopadovém čísle Telčských listů s ročním zpožděním.

Josef 1812

František 1814

 

 

 

Literární činnost. A záhada podpisu, autorství.

P. Josef Těšík své knihy a články nepodepisoval jménem, ale zkratkou: Od m. p., kromě symbolu pro muže (také symbol planety Mars) podepisoval,se také symbolem kružnice s křížkem nad ní. Otázkou zůstává, o jaký symbol se jedná v tomto případě. Mohl by představovat symbol kostela, tak jak je např. zanášen do map, nicméně v tomto případě se většinou jedná o plný kruh s křížkem. Zkratka m.p. uváděná za podpisem je latinskou zkratkou pro „manu propria“ ve významu „vlastní rukou“ a tedy identický nám známému „v.r.“.

Trní a_růžeP. Josef Těšík působil v roce 1850 (v druhém ročníku) jako spoluredaktor časopisu Hlas jednoty katolické - pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost.

Publikoval v řadě dalších časopisů: Moravan, Našinec, Moravská Orlice, Škola Božského srdce Páně.

Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, zpracovával je někdy formou jinotajů nebo své povídky kritizující poměry v Rakousku situoval do Číny („Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě, Výlet z Číny do Anamu“).

Samostatně vydal sbírku Trní a růže (1874), Kdo jest vaším nepřítelem (1872) a Žebrácké listy (1872).

 

Titul -_Kdo_jest_vaším_nepřítelemTitulní list_Žebrácké_listy--