Fond malých projektů

FMP 2024

Do konce února 2024 bylo možné požádat o finanční podporu prostřednictvím Fondu malých projektů na pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí pro veřejnost v obci.

FMP 2022

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost. 

- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech. 

- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, příp. v dubnu, podzimní kolo v září, příp. v říjnu.

- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

 - Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. 

 - V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

 KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 

 - Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.

 - Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři do konce února (jarní výzva) a do konce srpna (podzimní výzva)

- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace (v mimořádných situacích do 60 dnů)

 - Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce. 

 - Akce určená pro širokou veřejnost. 

 - Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.

Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce: http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.

Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1.  do vyhlášení výběrového řízení. 

 

JARNÍ VÝZVA

PODZIMNÍ VÝZVA

AKCE KONANÉ PO 10.12. běžného roku

Žádost podat do:

29.2. běžného roku

31.8. běžného roku

31.8. běžného roku

Vyúčtování do:

31.8. běžného roku

10.12. běžného roku

5.1. následujícího roku

Vrácení nevyčerpané dotace do:

10.9. běžného roku

15.12.běžného roku

10.1. následujícího roku

 

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 22.10.2020, usnesením č. 11/23 ZO

 Vyvěšeno: 1.10.2021

K sejmutí: 2.1.2022

Sejmuto:                                               Ing. Lucie Dostálová               starostka v.r.

docxFMP-žádost.docx

docxFMP-vyúčtování.docx                                                                                                                                                    

                                                                                                             

Fond malých projektů 2019

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2019

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2019 je v rozpočtu obce do FMP počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní kolo v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2019 do konce února 2019 (jarní výzva) a do konce srpna 2019 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2019 do vyhlášení výběrového řízení.

JARNÍ VÝZVA PODZIMNÍ VÝZVA AKCE KONANÉ PO 10.12.2019
Žádost podat do:                 28.2.2019           31.8.2019 31.8.2019
Vyúčtování do:          31.8.2019 10.12.2019                 5.1.2020
Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2019 15.12.2019 10.1.2020

 

Žádost 2019

Vyúčtování 2019

 Jaro: ZO ČSOP Bory-Karneval 2019 ve výši 6.500,- Kč,

SH ČMS - SDH - Pálení čarodějnic 2019 ve výši 3.200,- Kč,

TJ Družstevník - Memoriál S. Ochrany ve výši 12.000,- Kč,

TJ Družstevník -Turnaj čtyřher v tenise ve výši 5.000,-  Kč,

Ing. Necidová - Cyrilovská pouť ve výši 5.000,- Kč,

Fond malých projektů 2018

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2018 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2018 do konce února 2018 (jarní výzva) a do konce srpna 2018 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2018 do vyhlášení výběrového řízení.
JARNÍ VÝZVA Žádost podat do: 28.2.2018 vyúčtování do: 31.8.2018
PODZIMNÍ VÝZVA Žádost podat do: 31.8.2018 vyúčtování do: 10.12.2018

AKCE KONANÉ PO 10.12.2018 vyúčtovat do 5.1.2019

Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2018 a 5.12.2018 (10.1.2019)

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 24.10.2017

Vyúčtování 2018

Žádost 2018

Fond malých projektů 2011

V roce 2011 byly podpořeny tyto projekty:
Volejbal O pohár starosty 2500,-
MS Bory - pachové ohradníky 2500,-
MOP Karneval 1800,-
ZŠ - doprava na soutěž do Ostravy 10 000,-
SDH vybavení pro družstvo žen 10 000,-
Celkem 26 800,-