Czech point

czechpoint

Co je to CZECH POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis ze Živnostenského rejstříku

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • výpis z Rejstříku trestů

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Více o tom, co poskytuje Czech Point, se dozvíte na webových stránkách: www.czechpoint.cz/

Tyto výpisy jsou vydávány na Obecním úřadě v Borech v úředních hodinách tj. pondělí a středa od 8.00 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 16.00 hod.

Ceník:

Evidence Cena za 1. Stranu Cena za každou další, i započatou stranu

  • Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  • Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  • Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
  • Rejstřík trestů 100,- Kč 50,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/ fyzické osoby

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.