ZASTAVOVACÍ STUDIE POD OÚ

     yUKevp4pu5bb28shxzAx61pHQJ9RmGXlV listopadu byla dokončena územní studie nové zástavby v centru naší obce.

       Během několikaměsíčního procesu konzultací mezi zastupiteli obce, architekty a dotčenými orgány vznikl tento koncepční dokument, který bude sloužit mimo jiné jako podklad pro projektovou dokumentaci k technické a dopravní infrastruktuře a pro následný prodej stavebních pozemků. 

       Zastupitelé při zadání kladli důraz na jednotný vzhled lokality, která je jedním z prvních pohledů, kam Vám padnou oči při příjezdu do obce směrem od Velkého Meziříčí. 

7WFnSoUlr44uNjCaiKfYgvPCZBWYx4vaV severní části zástavba doplňuje centrum obce občanskou vybaveností - bytovými domy a navrhuje park v prostoru mezi stávající budovou obecního úřadu, obchodem a základní školou. Prostor zůstane k dispozici pro budoucí potřeby jakékoliv občanské vybavenosti ne nutně pouze bytové výstavbě. 

V jižní části je 12 parcel pro rodinné domy. Vzhledem ke svažujícímu se terénu je jižní část koncipována jako řadová zástavba s okapem orientovaným rovnoběžně s ulicí, domy uprostřed lokality je pak možné orientovat rovnoběžně i kolmo.

OChLeVvteW68ghq1r1XFOh4iWxkt9LE6Venkovský charakter domů je definován šikmou střechou, ulicí bez oplocení - ulici tvoří domy, ne ploty a možností osadit rodinné domy až na hranici parcel. Díky tomu mohou vzniknout soukromé dvory tak, jak tomu bývalo dříve a nezastavěnou část pozemku je poté možno plně využít.

sfAuq2NpK1wRXTrEWPENlvVyU0WnafKBWT5HUlLIjkzKSFasNu3evBjY7G4xIFzjV následném kroku necháme připravit projektovou dokumentaci dopravní infrastruktury a inženýrských sítí tak, aby bylo možné začít stavební pozemky v příštím roce prodávat. O podmínkách prodeje a ceně pozemků bude v příštím roce rozhodovat zastupitelstvo obce.