10 P

10 P 2016

10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřejného fóra 21.9.2016 a následně byly ověřeny anketou.

1. Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit uličku v Horních Borech 46
2. Výletiště - vybudovat 34
3. Stavební parcely - vybudovat 27
4. Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ u kabin a na Cyrilově 25
5. Zachování projektu Mezibory pro všechny občany (akce, kultura, víceúčelový spolkový dům) 24
6. Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit dodržování ordinačních hodin  20
7. Omezit hluk a prašnost z lomu 18
8. Zhotovení příčných pruhů v komunikaci pro odvod vody při přívalových deštích - Cyrilov 17
9. Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP) 11
10. Realizovat opatření k zadržení vody v krajině (studie opatření)10

10 P 2015

10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřejného fóra 4.6. a byly ověřeny anketou, která následovala.

Vytvořit stavební parcely - 32
Zrušit projekt Mezibory a místo něho stavební parcely - 32
Rekonstrukce stávajícího kulturního domu místo stavby nového - 31
Vybudovat školní jídelnu napojenou na novou MŠ a ZŠ - 30
Prostor pro rodinné oslavy s možností vaření - 26
Znečišťování ovzduší obce, vytápění (výměna kotlů - kotlíková dotace) - 24
Bezbariérová lékařská ordinace - 19
Asistenční služba pro seniory - vybudovat v rámci obce - 18

10 problémů 2014

Bory 10 P 2014 + ANKETA

1. Oprava místních komunikací a polních cest 48+14=62
2. Zachování ZŠ a MŠ 27+10=37
3. Snížení rychlosti v obci (radary, retardéry) 19+9=28
4. Reprezentativní restaurace + cukrárna 14+9=23
5. Pobíhání psů (znečišťování) 11+10=21
6. Výletiště 5+12=17
7. Zachycení přívalových vod (Cyrilov, Benátky, Oklík) 8+9=17
8. Větší klubovna pro MOP 4+10=14
9. Hřiště pro hasiče 4+9=13
10. Masopust + výlety, poutě, program při pálení čarodějnic 5+8=13

Vysvětlení: První prefenční body získaly jednotlivé problémy na Vřejném fóru 5.6.2014 ty další body jsou z ankety která následovala. Součet obou je je výsledné číslo a to určuje pořadí jednotlivých problémů.