Výroční zprávy Obce

2021

Výroční zpráva obce Bory za rok 2021

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Bory výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona: 

1. Počet podaných žádostí o informace:   6

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech    výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a    povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a    nákladů na právní zastoupení:   0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí    výhradní licence:   0

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu    jejich vyřízení:        

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.

Žádosti o poskytnutí informací se týkaly:

- testování žáků ve škole na Covid 19,

- dokladů osadního výboru,

Žádosti, které  nespadají do působnosti obce Bory, byly odloženy:

- trestní oznámení na státního zástupce při KSZ v Praze,

- dotazy o rozhodovací praxi OSZ pro Prahu 1,

- trestná činnost orgánů činných v trestním řízení,

- zvýšená pravděpodobnost vypuknutí brzké občanské války

                                                                                      Dvořáková Libuše v.r.

                                                                                      referent

 

 2020

VS

 

Výroční zpráva obce Bory za rok 2019

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Bory výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona:

1. Počet podaných žádostí o informace: 3

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.

Žádosti o poskytnutí informací směřovaly do oblastí:

- zápisy z jednání ZO a RO,

- poskytnutí nabídky ve veřejné zakázce,

- prodaných stavebních pozemků.

2018

Výroční zpráva obce Bory za rok 2018

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Bory výroční zprávu o své činnosti v oblasti  poskytování informací dle citovaného zákona: 

1. Počet podaných žádostí o informace:   3

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a  povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a    nákladů na právní zastoupení:   0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí    výhradní licence:   0

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu  jejich vyřízení:      

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

    Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.

    Žádosti o poskytnutí informací směřovaly do oblasti dluhů právnických osob vůči obci,    GDPR a kastračního programu-kočky.

ROK 2017

Výroční zpráva obce Bory za rok 2017
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Bory výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona:

1. Počet podaných žádostí o informace: 2
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení: 0
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 0
7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.
Žádosti o poskytnutí informací směřovaly do oblasti problémů se škodlivými ptáky a
sociálního bydlení.

 

Rok 2016

 

Výroční zpráva obce Bory za rok 2016
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Bory výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona:

1. Počet podaných žádostí o informace: 2
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení: 0
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 0
7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.
Žádosti o poskytnutí informací směřovaly do oblasti investičních plánů obce pro rok 2016,
bankovních účtů a darovacích smluv.

 

Rok 2015
Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 byly podány 3 elektronické žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyněmi obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě a neevidují se. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz .
Žádosti o poskytnutí informací směřovaly do oblasti investičních plánů obce pro rok 2015 a nájmů v obecních bytech.

Rok 2014

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 byly podány 3 elektronické žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyněmi obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2013

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 byly podané 2 elektronické žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyněmi obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce

Rok 2012

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 byla podána 1 elektronická žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyněmi obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2011

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byly podány 2 elektronické žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyní obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2010

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 byly podány 3 elektronické žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyní obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2009

Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 byla podána 1 elektronická žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyní obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2008
Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 byla podána 1 elektronická žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnankyní obce Bory, zařazené do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2007
Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 nebyla podána žádná písemná nebo elektronická žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti podané telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny zaměstnanci obce Bory, zařazenými do Obecního úřadu obce Bory na místě. Odvolání nebyla podána, Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách obce Bory www.bory.cz a na její úřední desce.

Rok 2006
Obec Bory na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. sděluje, že za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 bylo podáno 9 ústních žádostí o poskytnutí informací dle výše citovaného zákona. Tyto žádosti byly ústně zodpovězeny a nebyly evidovány ani zpoplatněny.