Základní škola a Mateřská škola

skola_boryŠkola byla v Horní Borech založena 16.3.1789, roku 1859 byla zcela přestavěna a o polovinu zvětšena. V roce 1892 postavena nová budova pro II. třídu. V roce 1904 byly konečně po 60 ti letech opatřeny nové školní lavice a podlaha do staré budovy školní. V roce 1922 navštěvovalo školu 157 žáků (72 chlapců a 85 děvčat). V roce 1929 provedena elektrifikace školy. V roce 1939 vypsán konkurs na stavbu nové školy. Po mnoha obtížích byla dne 31.8.1947 byla slavnostně otevřena a pojmenována jménem manželky tehdejšího presidenta - Škola Hany Benešové. Tak se škola jmenuje i dnes. V roce 1948 obecná škola převedena na školu národní s počtem 89 žáků v pěti postupných ročnících. Současně začíná se vyučovat v nově zřízené střední škole se třemi postupnými třídami. Vyučuje se zde také v mateřské škole. V roce 1950 otevřena školní jídelna. V roce 1977 byla otevřena přístavba školní budovy vybudovaná občany obce v akci "Z", kterou se velikost školy zdvojnásobila. Školní kuchyně a jídelna se ze školy přestěhovaly do víceúčelové budovy obecního úřadu. Od roku 1987 přešli do naší školy žáci z obce Vídeň.

Třídy ZŠ mají dobré vybavení didaktickou technikou. Ve škole je žákovská knihovna s 1500 svazky a učitelská knihovna o 450 svazcích. Učebna výpočetní techniky je vybavena PC. Při skončení povinné školní docházky všichni žáci ovládají práci na PC. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Řada akcí školy se stala tradičními - Vánoční besídka, dětské divadelní představení, Jarní akademie, Dětský den, Železný mužíček nebo Den otevřených dveří. Velmi dobře funguje taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Jejich vystupování při různých akcích ve škole, či v obci je vždy vítané.  Na škole působí 14 pedagogických pracovníků. a 4 provozní pracovníci. Ředitelem školy je Mgr. František Eliáš, zástupkyní Mgr. Vladislava Stará, vedoucí školní jídelny je O. Padalíková.

Mateřská škola má novou, v roce 2015 otevřenou budovu. Vedoucí učitelkou je Marcela Plocková

Webové stránky školy: http://www.zsbory.cz/

Obklopeni přírodou

p1130070p1130159p1130164Další foto ZDE. Žáci 6. třídy se během školního roku 2009-2010 zapojili do projektu „Obklopeni přírodou",

Číst více...

Osazování svahovek na školním hřišti

 

vysazoszeVšichni si ještě z léta pamatujeme na Slavnostní otevírání školního hřiště. Už tehdy se nám zdálo, že svah nad doběhem 60 m. není dokončený a tak jsme se rozhodli, že si tuto úpravu vezmeme na starost společně s žáky naší školy.

Číst více...

1. září v naší ZŠ

img_4690img_4724img_4757První školní den našich prvňáčků. FOTO

Středověk

p4010078Ve středu 1.4. 09 se na naší základní škole  uskutečnil celoškolní projekt s názvem „Cesta do středověku“. Na konečnou prezentaci skupin si žáci sami připravovali informace, výrobky a vystoupení přes dva týdny.

         V devět hodin ráno se tělocvična naší školy proměnila v jeden velký středověký svět. A že se bylo na co dívat! Stánky s jednotlivými tématy vábily svojí rozmanitostí a oči nevěděly, kam se mají dříve dívat.

Číst více...

Projekt hřiště

 23„Něco za něco, aneb v Borech jsou děti občany“

          

Možná jste si v posledních dnech všimli, že za budovou základní školy jezdí bagr a roste tu velká hromada hlíny. A možná si říkáte, co se tu asi děje? Někteří z Vás nám v pátek 2.11.2007 a v sobotu 3.11.2007 pomáhali sázet keře.

Tedy vězte, že toto všechno je součástí projektu „Něco za něco, aneb v Borech jsou i děti občany“.

Číst více...

Zajímavý projekt

p5240002TADY JSME DOMA

            Zajímavý celoškolní projekt s cílem představit svoji obec proběhl na Základní škole Hany Benešové v Borech ve druhé polovině května. Jednalo se již o druhý celoškolní projekt v tomto školním roce.

         Rozdělení žáků do skupin bylo tentokráte zřejmé – podle obcí, ve kterých žijí. Borští vytvořili čtyři pracovní skupiny, žáci z Vídně a Radenic po dvou, ze Skleného nad Oslavou jednu. V poslední skupině pracovali žáci z ostatních obcí – Rousměrova, Cyrilova, Martinic a Křižanova. Na schůzkách s organizátorkou projektu p.uč. Syslovou zastupoval každou ze skupin jeden zvolený mluvčí.

         Již po první schůzce se rozběhlo usilovné shánění informací a zajímavostí o obcích – na internetu, na obecních úřadech, u starších občanů, v kronikách i jinde.     FOTO

 

Číst více...

Terarijní a jiná zvířátka ve škole.

p5210001p5210006p5210036p5210040V naší ZŠ Hany Benešové je celý týden 19.-23.4. věnován přírodě a jednou součástí tohoto týdne bylo i setkání s zvířátky paní Březkové. Paní Březková přestěhovala na středu kus svého nezvyklého hospodářství do místnosti ve škole. A během dne se děti mohly se zvířátky a vším okolo nich seznámit. A navečer byla tato malá ZOO přístupna i veřejnosti. A tak jsme všichni mohli ochutnat mléko od Kamerunské kozy, kouknout jak malá jsou křepelčí vajíčka a být i svědky při krmení hada! Další foto ZDE