Základní škola a Mateřská škola

skola_boryŠkola byla v Horní Borech založena 16.3.1789, roku 1859 byla zcela přestavěna a o polovinu zvětšena. V roce 1892 postavena nová budova pro II. třídu. V roce 1904 byly konečně po 60 ti letech opatřeny nové školní lavice a podlaha do staré budovy školní. V roce 1922 navštěvovalo školu 157 žáků (72 chlapců a 85 děvčat). V roce 1929 provedena elektrifikace školy. V roce 1939 vypsán konkurs na stavbu nové školy. Po mnoha obtížích byla dne 31.8.1947 byla slavnostně otevřena a pojmenována jménem manželky tehdejšího presidenta - Škola Hany Benešové. Tak se škola jmenuje i dnes. V roce 1948 obecná škola převedena na školu národní s počtem 89 žáků v pěti postupných ročnících. Současně začíná se vyučovat v nově zřízené střední škole se třemi postupnými třídami. Vyučuje se zde také v mateřské škole. V roce 1950 otevřena školní jídelna. V roce 1977 byla otevřena přístavba školní budovy vybudovaná občany obce v akci "Z", kterou se velikost školy zdvojnásobila. Školní kuchyně a jídelna se ze školy přestěhovaly do víceúčelové budovy obecního úřadu. Od roku 1987 přešli do naší školy žáci z obce Vídeň.

Třídy ZŠ mají dobré vybavení didaktickou technikou. Ve škole je žákovská knihovna s 1500 svazky a učitelská knihovna o 450 svazcích. Učebna výpočetní techniky je vybavena PC. Při skončení povinné školní docházky všichni žáci ovládají práci na PC. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Řada akcí školy se stala tradičními - Vánoční besídka, dětské divadelní představení, Jarní akademie, Dětský den, Železný mužíček nebo Den otevřených dveří. Velmi dobře funguje taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Jejich vystupování při různých akcích ve škole, či v obci je vždy vítané.  Na škole působí 14 pedagogických pracovníků. a 4 provozní pracovníci. Ředitelem školy je Mgr. František Eliáš, zástupkyní Mgr. Vladislava Stará, vedoucí školní jídelny je O. Padalíková.

Mateřská škola má novou, v roce 2015 otevřenou budovu. Vedoucí učitelkou je Marcela Plocková

Webové stránky školy: http://www.zsbory.cz/

Slavnostní otevření přírodní zahrady

p1200671p1200683p1200688p1200689
Letošní deštivé jaro nepřálo, ani této akci, ale jak je vidět z fotografií, slavnostní otevření zahrady, z které mají všichni radost, se vydařilo!

Čtvrtá brigáda na nové školní zahradě

156169Tuto sobotu 15.9.2012 se na zahradě naší Základní školy v Borech uskutečnila již 4. brigáda. Rodiče společně s dětmi a učiteli vytváří přírodní zahradu, kde se budou děti učit poznávat rostliny a živočichy a pozorovat je v jejich přirozeném prostředí.
Tentokrát se nás sešlo téměř šedesát - 26 dospělých a 32 dětí! Podrobnosti si můžete přečíst na webu školy. ZDE
Děkujeme všem, kteří přišli a odvedli veliký kus práce! Mgr. Zuzana Jurková

Malá zkouška dospělosti

snimek_maturity_112aktualTaké v letošním školním roce absolvovali žáci 9. ročníku závěrečné zkoušky. Projekt byl ve škole poprvé realizován před čtyřmi lety a od té doby je zařazován každoročně.

Číst více...

ŠKOLA V BORECH HOSTITELEM PARTNERŮ Z PROJEKTU COMENIUS

spol_foto_aktualdscn2363comenius_iii_040comenius_186

Ve dnech 16. až 20. června jsme měli čest hostit u nás ve škole zástupce partnerských zemí (Finsko, Island, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko a Turecko) z projektu Comenius.

Číst více...

Projekt Comenius

sam_2735_400Naše škola se zúčastnila zahajovací schůzky tohoto projektu dotovaného Evropskou unií v městě Hämeelinna ve Finsku, a to od 6. do 11. září 2011. Schůzky se zúčastnili koordinátoři a učitelé z osmi zemí Evropy: Česká republika, Finsko, Island, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko a Turecko. Více ZDE

Školní zahrada pokračuje

p1170842p1170839p1170843p1170844


Na školní zahradě bylo v sobotu opět rušno. Probíhala další brigáda při budování Přírodní zahrady, projektu podpořeného Krajem Vysočina. Všem pomocníkům, dětem, rodičům a učitelům patří velké poděkování!

Co "vyrostlo" před školou...

frame_p1160494
frame_p1160481frame_p1160484frame_p1160492frame_p1160483