Základní škola a Mateřská škola

skola_boryŠkola byla v Horní Borech založena 16.3.1789, roku 1859 byla zcela přestavěna a o polovinu zvětšena. V roce 1892 postavena nová budova pro II. třídu. V roce 1904 byly konečně po 60 ti letech opatřeny nové školní lavice a podlaha do staré budovy školní. V roce 1922 navštěvovalo školu 157 žáků (72 chlapců a 85 děvčat). V roce 1929 provedena elektrifikace školy. V roce 1939 vypsán konkurs na stavbu nové školy. Po mnoha obtížích byla dne 31.8.1947 byla slavnostně otevřena a pojmenována jménem manželky tehdejšího presidenta - Škola Hany Benešové. Tak se škola jmenuje i dnes. V roce 1948 obecná škola převedena na školu národní s počtem 89 žáků v pěti postupných ročnících. Současně začíná se vyučovat v nově zřízené střední škole se třemi postupnými třídami. Vyučuje se zde také v mateřské škole. V roce 1950 otevřena školní jídelna. V roce 1977 byla otevřena přístavba školní budovy vybudovaná občany obce v akci "Z", kterou se velikost školy zdvojnásobila. Školní kuchyně a jídelna se ze školy přestěhovaly do víceúčelové budovy obecního úřadu. Od roku 1987 přešli do naší školy žáci z obce Vídeň.

Třídy ZŠ mají dobré vybavení didaktickou technikou. Ve škole je žákovská knihovna s 1500 svazky a učitelská knihovna o 450 svazcích. Učebna výpočetní techniky je vybavena PC. Při skončení povinné školní docházky všichni žáci ovládají práci na PC. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Řada akcí školy se stala tradičními - Vánoční besídka, dětské divadelní představení, Jarní akademie, Dětský den, Železný mužíček nebo Den otevřených dveří. Velmi dobře funguje taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Jejich vystupování při různých akcích ve škole, či v obci je vždy vítané.  Na škole působí 14 pedagogických pracovníků. a 4 provozní pracovníci. Ředitelem školy je Mgr. František Eliáš, zástupkyní Mgr. Vladislava Stará, vedoucí školní jídelny je O. Padalíková.

Mateřská škola má novou, v roce 2015 otevřenou budovu. Vedoucí učitelkou je Marcela Plocková

Webové stránky školy: http://www.zsbory.cz/

První den v první třídě...

Naši prvňáčci na fotografiích pana Stanislava Charváta

img_8166

img_8119img_8144img_8152img_8174

Další foto ZDE

1. září 2011 usedlo do školních lavic 17 nových prňáčků. První den ve škole je přivítala jejich třídní učitelka Jana Zikmundová, ředitel školy František Eliáš a starosta obce Josef Březka. Děti od nich dostaly dárky a upomínkové předměty. Potom se už s paní učitelkou pustily do práce. Naučili se pěknou písničku doprovázenou pohybem, kterou s radostí ukázaly svým rodičům.

Přejeme dětem hodně úspěchů a pěkných zážitků ve škole a rodičům a paní učitelce radost z dětí.

Slavnostní ukončení školy

img_7985img_7922img_7921img_7933

Končit ŽŠ to je zásadní životní chvíle. A aby to byla pro naše deváťáky chvíle krásná, o to se opět postaral SPOZ a třídní paní učitelka. Ve slavnostně vyzdobené zasedací místnosti OÚ se sešli žáci s rodiči a ředitel školy František Eliáš společně se starostou obce Josefem Březkou jim předal vysvědčení.

Pozvánka

s-p1010031Základní škola Hany Benešové v Borech vás zve na
Výstavu bonsají
Středa 25.5.2011 14.00-17.00hod.
Altán na hřišti za školou (v případě nepříznivého počasí, v budově školy).
- Prodej bonsají a po celou dobu poradenská služba
- Od 16.00 hod. ukázky tvarování
Vstupné dobrovolné

Naši školáci v TV

tv_r_1

televize

Minuty z regionů 4.11.2010 naleznete ZDE 

(najeďte si na začátek třetí třetiny pořadu!)

 

REKORD NAŠICH DĚTÍ

img_3273_400V loňském školním roce vyhlásila Agentura Dobrý den Pelhřimov soutěž s názvem EKO-ZOO.

Číst více...

Jak jsme 3 x vyhráli v Bludišti!

sam_1069sam_1075Minulý rok se žáci 8.třídy přihlásili do oblíbené vědomostně-sportovní soutěže Bludiště,  kterou pořádá ČT Ostrava. Měli jsme štěstí a vybrali nás! Dostali jsme tedy pozvání na 14. a 15.února letošního roku do Ostravy na natáčení.
Nic jsme neponechali náhodě a ve volném čase jsme pilně trénovali. Paní učitelka Jurková se slečnou asistentkou Slabou ušily „bludišťáky" a ostatní učitelé si připravovali pro žáky různé kvízy. Žáci 9.třídy si zvolili soutěžní tým ve složení: Veronika Zikmundová, Stanislav Drápela, Roman Havlíček a Patrik Hořínek. Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu obce Bory, které nám poskytlo příspěvek na dopravu 10 000,- Kč a SRPDŠ, které financovalo nákup triček, ve kterých jsme naši školu a obec reprezentovali. 
Celý průběh bude vysílat ČT 1 v sobotu 9.4., 16.4. a 23.4.2011 po 9,00 hod.   Celý článek  Odkaz na Televizní pořad - první díldruhý díl , třetí díl