Farnost

bai09444

V obci je díky účasti věřících občanů (i z okolních obcí) velmi rozvinutá činnost římskokatolické farnosti, která se projevuje slavením křesťanských svátků a konáním obřadů, nejen v kostelech, ale i na veřejných prostranstvích.

O organizaci činnosti a života ve farnosti se stará Farní rada.

Pár slov o Misiích v Borech a Netíně

200803171708_zp3120159Ohlédnutí za lidovými misiemi v Borech a v Netíně

V závěru postní doby 2008 proběhly po mnoha letech lidové misie ve farnosti Bory a Netín. My, kteří jsme se podíleli na jejich vedení, jsme se vraceli s velmi pěknými dojmy.

Číst více...

Misie

1947Heslo misií (o. Marek Dunda)
Heslem misií je: „K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!" Některé děti znají toto heslo dokonce jako písničku. Vystihuje podstatu misií. Myslí se tím probudit v sobě dobro a nechat je, aby ovládalo všechna naše rozhodnutí a činy. Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý a že mu toho není zapotřebí. Mys­lím si však, že každý z nás tuší, kde by mohlo jeho ,,lepší já" ještě zvítě­zit. Často jsme už v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným namlou­váme, že takoví jsme a už to lepší být nemůže. A přesto sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější k těm, kdo sami nemají sílu být vůči nám lepší.

Číst více...

První svaté přijímání

foto_8_20090616_1022459939Děti z Borů měli v neděli 20. května v kostele svatého Martina své první svaté příjmání. Fotografie z tohoto prvního svatého příjmání najdete ZDE