Farnost

Loučení s P Janem Peňázem

p1090910Pan děkan Jan Peňáz po osmnácti letech odchází na nové působiště do Křtin. Přejeme mu vlídné přijetí, hodně štěstí při budování poutní stezky na Velehradě a pevný krok na všech poutích kam se kdy vydá.

Tato poslední, pouťová mše v Borech byla opravdu sváteční a krásná.                              

Pohled pana děkana na stránkách http://www.poutnik-jan.cz/uvahy--c/uz-18-let/


Svatý Martin z Tours

untitled11.11. Svatý Martin z Tours

Žil v 1. století. Narodil se v roce 316 a už v deseti letech se chtěl stát poustevníkem. Jeho otec, který byl vojákem, ho však umístil už v 15 letech v galské armádě. Pro svou spolehlivost a odvahu se Martin stal brzy důstojníkem.

Číst více...

Poutní cesta Sv. Martina

16 I Bory mají šanci stát se zastávkou na této poutní stezce!

Jižní Moravou povede svatomartinská stezka

V roce 2005 prohlásila Rada Evropy trasu vedoucí z maďarského Szombathely do francouzského Tours za Evropskou kulturní stezku.

Jejím cílem je představit nejvýznamnější památky spojené se životem a kultem svatého Martina, jednoho z nejoblíbenějších evropských světců.

Číst více...

Svatý Jiljí

farnost_2_20090619_1294936006 Sv. Jiljí, patron mlékařů, také lukostřelců, 1. září

Narodil se v 7. století  v Athénách, dostal jméno Aegidios, což v řečtině znamená štítonoš, doputoval až do jižní Francie, usadil se v hlubokém lese blízko řeky Rhony jako poustevník. Francouzi mu říkali Gilles. Legenda vypráví, že Jiljího navštěvovala každý den v jeho jeskyni laň, která ho živila svým mlékem.  Jednoho dne chtěli královi myslivci laň zabít, ale nepodařilo se jim to. Laň pak naháněl sám král, ta se utekla k Jiljímu do jeskyně, král tam vystřelil naslepo šíp a zranil Jiljího. Nabídl mu ošetření,ale on od něho chtěl povolení postavit v lese klášter. Tak vznikl roku 680 klášter, později pojmenovaný St Gilles. Jiljí byl jeho prvním opatem až do své smrti v roce 720. Je vněm pochován a klášter je slavným poutním místem a východiskem pro poutníky do Compostelly. Vzniklo u něho stejnojmenné město. Svatý Jiljí patří mezi 14 svatých pomocníků v nouzi, obraceli se k němu také rolníci, myslivci a byl vzýván v nebezpečí moru, v době sucha a bouří. Byl uctíván jako patron mnoha dávných řemesel a stavů, mimo jiné také žebráků, pastevců, koňských handlířů a dokonce kojících matek. Dodnes je vzýván o pomoc při dobré zpovědi. Je zobrazován jako poustevník v jeskyni, někdy v opatském rouchu a s berlou, většinou s laní, někdy má šíp v hrudi, někdy má šíp v těle laň.


Sv. Cyril, mnich a sv. Metoděj, biskup

cyrmetOba pocházeli ze Soluně a dříve než přišli pozváni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu (863), působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky sv. papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali s sebou na Moravu a donesli je až do Říma (867). Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele. Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských národů 9. března, v roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou církev. Papež Jan Pavel II. je 31.XII.1980 jako "průkopníky evangelizace východní Evropy" prohlásil za spolupatrony Evropy.

Číst více...

Pár slov o Misiích v Borech a Netíně

200803171708_zp3120159Ohlédnutí za lidovými misiemi v Borech a v Netíně

V závěru postní doby 2008 proběhly po mnoha letech lidové misie ve farnosti Bory a Netín. My, kteří jsme se podíleli na jejich vedení, jsme se vraceli s velmi pěknými dojmy.

Číst více...

Misie

1947Heslo misií (o. Marek Dunda)
Heslem misií je: „K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!" Některé děti znají toto heslo dokonce jako písničku. Vystihuje podstatu misií. Myslí se tím probudit v sobě dobro a nechat je, aby ovládalo všechna naše rozhodnutí a činy. Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý a že mu toho není zapotřebí. Mys­lím si však, že každý z nás tuší, kde by mohlo jeho ,,lepší já" ještě zvítě­zit. Často jsme už v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným namlou­váme, že takoví jsme a už to lepší být nemůže. A přesto sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější k těm, kdo sami nemají sílu být vůči nám lepší.

Číst více...