Farnost

bai09444

V obci je díky účasti věřících občanů (i z okolních obcí) velmi rozvinutá činnost římskokatolické farnosti, která se projevuje slavením křesťanských svátků a konáním obřadů, nejen v kostelech, ale i na veřejných prostranstvích.

O organizaci činnosti a života ve farnosti se stará Farní rada.

Pouť Sv. Jiljí

img_1849img_1857img_1858img_1856Foto: Luboš Homola

Už u vás také byl Mikuláš?

p1140928p1140923p1140930p1140922


Noc kostelů poprvé i u nás!

img_4641frame_p1130725frame_p1130724noc_kostel


28.5.2010 Více o Noci kostelů se dočtete na: www.nockostelu.cz/

Farnost Horní Bory

Již od 14. století zdejší duchovní správa byla svěřena v Horních Borech komendě kláštera Johanitů na Starém Brně. První známý farář se jmenoval Heruš, v roce 1393 je záznam v zemských deskách moravských o sporu hornoborského faráře Bohdala. V roce 1502 fara přešla na opatství Žďárské, v 16. století fara zanikla. Horní Bory byly přifařeny do Křižanova. V roce 1784 zde duchovní správu opět zřídila náboženská matice, šlo o tzv. lokálii. Prvním lokalistou byl Bartoloměj Zálejský. Duchovní správa byla povýšena na farnost 31.8.1843, prvním farářem byl Jan Machek. Pak zde sloužilo celkem 11 farářů. Posledním byl od roku 1977 až do své smrti 4.1.1991 Karel Sobotka. Od té doby vedou duchovní správu kněží z Velkého Meziříčí, kteří k nám ochotně dojíždějí. Do římskokatolické farnosti patří obce Bory s Cyrilovem, Radenice, Rousměrov a Sklené nad Oslavou. Věřící z těchto obcí se pravidelně scházejí ve farním kostele v Horních Borech v neděli a ve svátky na mši svatou.

Číst více...

Pouť v Dolních Borech 2009

img_4641032046039 FOTO

 

Mikuláš v Borech

frame_p1130277frame_p1130278frame_p1130281Tak co byli jste hodní?

Sluší jim, to že.

Děkujeme!


Loučení s P Janem Peňázem

p1090910Pan děkan Jan Peňáz po osmnácti letech odchází na nové působiště do Křtin. Přejeme mu vlídné přijetí, hodně štěstí při budování poutní stezky na Velehradě a pevný krok na všech poutích kam se kdy vydá.

Tato poslední, pouťová mše v Borech byla opravdu sváteční a krásná.                               Další FOTO ZDE

Pohled pana děkana na stránkách http://www.poutnik-jan.cz/uvahy--c/uz-18-let/