Chodník na "Hraničkách"

ChodníkDopravní úřad ve Velkém Meziříčí vydal stavební povolení pro vybudování nového chodníku, který propojí stávající chodníky podél dvou hlavních komunikací. Nový chodník povede od zastávky v Dolních Borech, přes Hraničky, kolem fotbalového hřiště až ke křižovatce pod hřbitovem, kde se napojí na chodník ke kostelu Sv. Martina.

Dokumentace:

pdfA_Chodnik2_Bory_DURDSP_PZ.pdf

pdfB_Chodnik2_Bory_DURDSP_STZ.pdf

pdfC.01_CHODNIK2_BORY_DURDSP_PREHL.SIT.PDF

pdfC.02_CHODNIK2_BORY_DURDSP_KN.PDF

pdfD.01_Chodnik2_Bory_DURDSP_TZ.pdf

pdfD.03_CHODNIK2_BORY_DURDSP_SITUACE2.pdf

pdfD.04_CHODNIK2_BORY_DURDSP_PODEL.REZY.pdf

pdfD.05_CHODNIK2_BORY_DURDSP_PRIC.REZY.pdf

pdfD.06_CHODNIK2_BORY_DURDSP_VZOR.REZY.pdf

pdf_Chodnik2_Bory_DURDSP_SEZNAM_PRILOH.pdf