Základní škola a Mateřská škola

skola_boryŠkola byla v Horní Borech založena 16.3.1789, roku 1859 byla zcela přestavěna a o polovinu zvětšena. V roce 1892 postavena nová budova pro II. třídu. V roce 1904 byly konečně po 60 ti letech opatřeny nové školní lavice a podlaha do staré budovy školní. V roce 1922 navštěvovalo školu 157 žáků (72 chlapců a 85 děvčat). V roce 1929 provedena elektrifikace školy. V roce 1939 vypsán konkurs na stavbu nové školy. Po mnoha obtížích byla dne 31.8.1947 byla slavnostně otevřena a pojmenována jménem manželky tehdejšího presidenta - Škola Hany Benešové. Tak se škola jmenuje i dnes. V roce 1948 obecná škola převedena na školu národní s počtem 89 žáků v pěti postupných ročnících. Současně začíná se vyučovat v nově zřízené střední škole se třemi postupnými třídami. Vyučuje se zde také v mateřské škole. V roce 1950 otevřena školní jídelna. V roce 1977 byla otevřena přístavba školní budovy vybudovaná občany obce v akci "Z", kterou se velikost školy zdvojnásobila. Školní kuchyně a jídelna se ze školy přestěhovaly do víceúčelové budovy obecního úřadu. Od roku 1987 přešli do naší školy žáci z obce Vídeň.

Třídy ZŠ mají dobré vybavení didaktickou technikou. Ve škole je žákovská knihovna s 1500 svazky a učitelská knihovna o 450 svazcích. Učebna výpočetní techniky je vybavena PC. Při skončení povinné školní docházky všichni žáci ovládají práci na PC. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Řada akcí školy se stala tradičními - Vánoční besídka, dětské divadelní představení, Jarní akademie, Dětský den, Železný mužíček nebo Den otevřených dveří. Velmi dobře funguje taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Jejich vystupování při různých akcích ve škole, či v obci je vždy vítané.  Na škole působí 14 pedagogických pracovníků. a 4 provozní pracovníci. Ředitelem školy je Mgr. František Eliáš, zástupkyní Mgr. Vladislava Stará, vedoucí školní jídelny je O. Padalíková.

Mateřská škola má novou, v roce 2015 otevřenou budovu. Vedoucí učitelkou je Marcela Plocková

Webové stránky školy: http://www.zsbory.cz/

Historie stavby školy v Borech

skolabory-historieNová školní budova se slavnostně otevírala a zároveň i světila 31.8.1947. Tato škola byla stavěna za 2. světové války a za velmi nepříznivých podmínek. Původní budova byla stará 150 let a vůbec nevyhovovala.Byla zchátralá, tmavá a vlhká. Podle školní kroniky z ní vycházely děti krátkozraké. O stavbě školy se mluvilo od roku 1912, což bylo do kolaudace v roce 1947 rovných 35 let. Stavba školy se oddalovala kvůli sporu o stavební místo mezi obcemi Horní a Dolní Bory. Byly vypracovány plány nové školní budovy. První plány zpracoval pan ing. Hemala z Křižanova. Tyto plány však byly nevyhovující a musely se nechat udělat nové.Ty vypracoval ing. Žáček z Brna. Nové plány byly schváleny dne 21.4.1936 a stály 5.000,- Kč. Panu ing.Hemalovi bylo zaplaceno 10.000,- Kč. 21.12.1937 se zjistilo, že strop ve III.třídě staré školní budovy hrozí sesutím,protože úložní konce trámů byly úplně shnilé. Třída byla přemístěna do bytu správce školy, který byl volný.V této třídě připadalo na 1 žáka 2,4 m3 prostoru.

Číst více...