Probíhající projekty

Zde naleznete přehled probíhajících projektů.

 

Náves se upravovat nebude

Včera navečer proběhlo druhé veřejné projednání, kde autoři projektu vysvětlili všechna možná řešení úprav návsi v Horních Borech.

Hledali jsme kompromis tak, aby byl park včetně všech vzrostlých stromů zachován a zároveň bylo možné umístit v prostoru plnohodnotnou zastávku odpovídající současným předpisům.

Pro nevoli některých majitelů přilehlých nemovitostí se schůdné řešení nepodařilo najít. V projektu se proto dál pokračovat nebude. 

Nebude ani možné přeložit v blízké době elektrické vedení do země a posílit tak tuto síť. 

Zastávka i celé prostranství zůstanou ve stávajícím stavu. 

Bližší informace v příštím čísle Borského zpravodaje.

náves ZRUŠENO

Sportovní zázemí - výletiště

11 milionů korun pro naše sportovní zázemí!

Náš projekt na vybudování nového sportovního zázemí vedle rybníku Horník prošel úspěšně všemi hodnotícími koly a byl doporučen k finanční podpoře. Národní sportovní agentura nám na nové šatny, sociální zázemí, garáže, společenskou místnost, pódium a dráhu pro hasičský sport přispěje téměř 11milionů korun.

Byla to dlouhá a náročná cesta, o to víc nás nyní ale těší tento výsledek. 

Výstavbu sportovního zázemí zrealizovala firma Stylstav s.r.o. za konečnou cenu 13.725.700,- Kč bez DPH. 

publicita

 

 

 

 

 

Projektová dokumentace

pohled1Během letošního jara vznikl další pro Bory DŮLEŽITÝ projekt. Mnoho let se mluví o potřebě VÝLETIŠTĚ. Spojili jsme tedy potřebné s užitečným a vyprojektovali v rámci sportovního areálu u rybníka Horník nový komplex nízkých budov s názvem SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ - OBEC BORY.  

Kapacita kabin TJ Družstevníku Bory zdaleka pro všechna mužstva nedostačuje a mladí hasiči nemají sportovní zázemí vůbec. Součástí budovy jsou tedy 2 šatny pro 2x20 žáků se sprchami a WC, další sociální zázemí pro veřejnost včetně jedné jednotky pro imobilní, dále pak 2 sklady pro umístění hasičské i fotbalové výbavy a klubovna/společenská místnost s malou kuchyňkou pro studijní část přípravy, příp. pro pořádání závodů, doprovodných programů, apod. 

Ze zadní strany budovy je umístěno také pódium se zpevněnou plochou a zastřešeným posezením. Z přední části budovy je možné pro pozorování hasičských závodů nebo fotbalových zápasů využít zastřešené posezení. K dispozici hasičům bude také hasičská dráha. 

Zázemí bude moci využívat také naše základní a mateřská škola včetně veřejnosti.  Projekční činnost zaštítili Ing. Jiří Vaněk a Ing. Iveta Petříčková. 

pohled2 1

půdorys

situace

Odpady v Borech 2022

stažený souborODPADY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022

V minulých letech jsme investovali nemalé finanční prostředky do rozšíření a zkvalitnění sběrných hnízd v obci.

Číst více...

Lokalita rodinných domů na Sádkách - příprava

Studie - projekt

Aktuální podoba plánované výstavby rodinných domků 2018

Číst více...

Revitalizace hřbitova v Horních Borech

HrbitovJiž dříve jsme informovali, že bychom rádi provedli tak nutnou opravu hřbitova v Horních Borech.

Číst více...