Odpady v Borech 2022

stažený souborODPADY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022

V minulých letech jsme investovali nemalé finanční prostředky do rozšíření a zkvalitnění sběrných hnízd v obci.

Celkem se jich u nás nachází už 9, z toho 7 jich je nově upravených do ucelených zpevněných ploch s oplocením z tlakově impregnovaných latí. Všechna místa mají stejný design a jsou v nich umístěny nádoby na separovaný odpad. V některých se navíc nachází i velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Osmé místo s velkoobjemovým kontejnerem bychom rádi vybudovali i u fotbalového hřiště (pozemek p.č.138/2, k.ú. Horní Bory), které je situováno v centru obce a na stávající skládku trávy z údržby travnaté plochy nosí bioodpad i občané. Toto místo je v tuto chvíli značně nevzhledné a manipulace s odpadem velmi komplikovaná. Co nás dále velmi trápí, jsou psí exkrementy v intravilánu obce. Z projektu bychom proto chtěli pořídit koše a sáčky, které by množství psích výkalů po obci eliminovaly. V neposlední řadě bychom rádi pořídili profesionální myčku na vratné kelímky. Ty jsme v rámci dotačního programu Kraje Vysočina - MÍSTNÍ AGENDA 21 - pořídili už v minulých letech. S ohledem na složitost následného mytí těchto kelímků je nechtěli někteří pořadatelé na svých akcích používat. Pořízení myčky by tedy vedlo k většímu využití vratných kelímků a tím i ke snížení vzniku plastového odpadu během kulturních a sportovních akcí.

0KddcAB5GihWIiAzn4wsl5pQ3sC5m5oWObsahem projektu je pořízení 1 velkoobjemového kontejneru o minimální kapacitě 6m3 pro ukládání biologického odpadu, který bude umístěn na 1 nově vybudované zpevněné ploše ohrazené laťovým systémem z tlakově impregnovaného dřeva. Dále bude pořízeno 10 kusů košů včetně sáčků na psí exkrementy a v neposlední řadě 1 myčka na vratné kelímky.

pdfpodrobný_položkový_rozpočet_1.pdf