Revitalizace hřbitova v Horních Borech

HrbitovJiž dříve jsme informovali, že bychom rádi provedli tak nutnou opravu hřbitova v Horních Borech.

Několik let se řeší především nevyužívaná budova bývalé márnice, chybějící veřejné osvětlení a úprava místa pro načerpání vody. Zastupitelstvo obce se v předchozím roce dohodlo na zpracování projektové dokumentace, která je nezbytná pro stavební zásahy takovéhoto rozsahu. Máme již prvotní nástřel toho, jak by hřbitov mohl vypadat a zároveň také odhadovaný rozpočet. Zastupitelstvo na své schůzi tento týden odsouhlasilo konečnou podobu návrhu, který nyní projekční kancelář D+Architekti z Třebíče rozpracuje do konečné podoby tak, aby první etapa výstavby mohla proběhnout ještě letos. Projekt počítá s demolicí bývalé márnice, kterou by provedli naši dobrovolní hasiči, výstavbou nového kolumbária pro ukládání uren, dále pak se zpevněním hlavní přístupové cesty z žulových kostek, které zbyly po přeložení chodníku v Dolních Borech, s vytvořením klidové zóny se zelení a s kompletní opravou a sjednocením hřbitovních zdí. Kolumbárium je navržené tak, aby byla možnost v budoucnu jeho kapacitu dle potřeby obce případně až čtyřnásobně navýšit. Prvotní náklady na celou realizaci jsou odhadovány na cca 2 mil Kč. V letošním roce bychom rádi zrealizovali alespoň polovinu stavebních prací převážně z vlastních finančních prostředků a v příštím roce by byla dokončena druhá etapa.