Vodovodní přípojky

Vodoměrná šachta není podmínkou pro provozování vodovodu a tato bude umístěna, (na náklady obce) u jednotlivých nemovitostí v odůvodněných případech, např. neexistence sklepa, nemožnost umístění vodoměrné sestavy v nemovitosti, délka přípojky nad 40 m, ukončení přípojky v zemi (přípojka do budoucna).
Délkou přípojky je myšlena vzdálenost od hlavního vodovodního řadu po vodoměr.
Závazek obce o ceně vodného - vodné bude stanoveno dle finanční a ekonomické analýzy. Vázané na delší dobu tj. více než 1 rok, jedná se o dvousložkovou cenu vodného a ti kteří budou mít minimální nebo žádné odběry budou mít cenu stanovenou paušálně fixní částkou cca 500 Kč/rok. Tato cena bude smluvně vázána na 5 let.
ZO dále schválilo, že majitelům nemovitosti, kteří se zavázali k odběru pitné vody, bude obec hradit veškeré náklady spojené s pořízením projektové dokumentace vodovodní přípojky.
Stavba vodovodní přípojky na veřejném pozemku bude probíhat v rámci stavby hlavního vodovodního řadu a majitel nemovitosti hradí pouze přípojku na svém pozemku. tj. majitel hradí výkopové práce na svém pozemku, délku trubky na svém pozemku, její položení a opětovné zasypání dle projektové dokumentace. Obec dále hradí všechny vodoměry. Zaslepení ve sklepě bez vodoměru není možné.

ZDE naleznete projektovou dokumentaci a zde je Prezentace z informační schůzky z Kulturního domu.