Obec Bory vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory, příspěvková organizace

IMG20230216162137Rada Obce Bory v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Hany Benešové a Mateřské školy Bory, příspěvkové organizace se sídlem Dolní Bory 161, 594 61 Bory.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 8. 4. 2024 do 16:00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) na adresu: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory.

Obálku označte slovy: Konkurs ZŠ a MŠ Bory – NEOTVÍRAT!

Přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište a uveďte datum.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2024.

pdfVyhlášení konkurzního řízení

Ing. Lucie Dostálová, starostka

Konkurz reditel inzerat final