Náves? Náměstíčko? MEZIBORY

mezibory

Strategický koncept formování středu obce - další projednávání proběhlo 30.9.2010

mbObec Bory má již od roku 2005 Strategii rozvoje. Ta se každé 2 roky hodnotí a aktualizuje. Je to proces časově náročný, zajímavý a zodpovědný! Jedním z bodů, který se objevil letos, bylo plánování budoucí návsi, která by časem měla vzniknout uprostřed mezi obcí Horní Bory a Dolní Bory. „Na zelené louce." A já, „nevěřící Tomáš" jsem měla pocit, že to je hudba tak daleké budoucnosti, že snad máme důležitější a aktuálnější problémy na řešení.

p3020216wp3020218wp1130997p1130998


No, jo, ale když jsme při každé schůzce strategického týmu chvilku tomuto tématu věnovali (a nejdřív docela neochotně a bez nadšení), vymýšleli a snili a fantazírovali i rozumně zvažovali, ejhle ono se začalo rýsovat, co by na tom našem „náměstíčku" mělo být a co by tam být nemělo.

A tak už bylo docela nasnadě, že když se objevila potřeba dalších stavebních míst pro rodinné domy (i ty na budoucím „náměstíčku", nebo v jeho těsné blízkosti budou mít své místo), a ujasnit polohu pro budoucí MŠ, bylo třeba dojít od snů ke konkrétnější podobě tohoto prostoru. A tak se strategický tým sešel několikrát už jen k tomuto tématu a přítomen byl už i pan architekt! Ten několik večerů víceméně jen naslouchal a možná mu z nás často šla hlava kolem.

A přišla středa 28. 7.2010 a pan architekt ze Santisu nám přišel představit své návrhy. A my jsme koukali, jak všechny ty naše požadavky nádherně ztvárnil a do toho budoucího prostoru, (který sám nazval MEZIBORY), umístil! A zase se diskutovalo a připomínkovalo a všechno se ještě bude vyvíjet, ale já jsem si celou dobu říkala, jak jsem ráda, jak si považuju toho, že můžu být u zrodu tak výjimečné věci.

Poděkování patří všem, kteří nelitují času a na schůzky strategického týmu přijdou, panu ing. Fialovi z firmy E Consulting, který vždy celá jednání řídí a usměrňuje a panu ing. Zezulovi z Ateliéru Santis Žďár nad Sáz., který to tak krásně namaloval.

Zde naleznete celou prezentaci projektu MEZIBORY A na tomto odkazu: Mezibory doplnění 30.9.2010 celý projekt, tak jak by přibližně mohly probíhat jednotlivé fáze výstavby a budování.

Blanka Křížová

Článek v týdeníku Velkomeziříčsko

V Borech plánují novou náves

Obecní zastupitelstvo v Borech před pěti roky schválilo novou strategii rozvoje obce. Tato strategie je výsledkem dlouhodobého místního komunitního plánování. Každé dva roky se za účasti veřejnosti hodnotí dosažené výsledky a aktualizuje její obsah. Mezi jeden z hlavních záměrů dalšího rozvoje obce patří vybudování nové návsi. „Už od spojení obcí Dolní a Horní Bory v roce 1972 v jednu obec Bory byly postupně realizovány veřejné stavby i bytová výstavba, které nyní bývalé obce spojují. Přesto nám tu stále chybí společný prostor, který by byl dostatečně velkým a všestranně vybaveným centrem obce " řekl starosta obce Josef Březka.

Jak by měla vypadat nová náves ukazuje situační plánek pod tímto článkem. První a poměrně konkrétní představu už mají Borští na stole. Po předchozích plánovacích schůzkách, jim o letních prázdninách architekt pod pracovním názvem „Mezibory" (stejně jako Meziberlín, který dnes spojuje východní a západní část Berlína), přinesl svoje návrhy. Do nich zahrnul požadavky místních občanů, kteří by na novém místě rádi měli společenský sál s restaurací, muzeum, školku se školní jídelnou, rodinné domy i startovací byty, reprezentativní obecní úřad spojený s infocentrem a knihovnou, hospodářský dvůr pro zázemí obce a stavbu pro drobné podnikání a služby. Tím by se nová náves stala místem setkávání pro všechny obyvatele Borů. A také místem odpočinku, protože tu nesmí chybět plochy zeleně s květinami, stromy a lavičkami doplněné tekoucí vodou a vodní nádrží a tůněmi.

Pro tento účel už obec vykoupila pozemek o velikosti více než 2 ha. „Koupili jsme ho v roce 2008 od soukromých vlastníků. Cena byla sto čtyřicet korun za metr čtvereční," upřesnil starosta obce Josef Březka. Uvedl, že tak velká akce se bude realizovat postupně a její dokončení bude odvislé od finanční situace. Už nyní začíná příprava projektu na úpravu veřejného prostranství a výsadbu zeleně, včetně vodní nádrže. Jestli bude celý projekt hotov za deset či patnáct let, si zatím netroufá odhadnout. Jistě ale ví, že tuto novou „třetí náves" chtějí zcela jistě. Přes dva hektary volného prostoru v centru vesnice nemají asi nikde. „Budování nového centra obce je jedinečnou příležitostí a současně výzvou pro všechny naše občany, aby využili možností, které se jim nabízí k spokojenějšímu a aktivnějšímu životu" dodal J. Březka, který v nadcházejících komunálních volbách opět kandiduje.

Další setkání obyvatel Borů s architektem, na kterém se budou projednávat další podrobnosti projektu „MeziBory," se koná 30. září v 18.00 hodin v základní škole.

Iva Horká