Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

Fond malých projektů

Fond malých projektů 2018

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018

Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2018 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2018 do konce února 2018 (jarní výzva) a do konce srpna 2018 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2018 do vyhlášení výběrového řízení.
JARNÍ VÝZVA Žádost podat do: 28.2.2018 vyúčtování do: 31.8.2018
PODZIMNÍ VÝZVA Žádost podat do: 31.8.2018 vyúčtování do: 10.12.2018

AKCE KONANÉ PO 10.12.2018 vyúčtovat do 5.1.2019

Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2018 a 5.12.2018 (10.1.2019)

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 24.10.2017

Vyúčtování 2018

Žádost 2018

 

Fond malých projektů 2017

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2017
Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2017 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2017 do konce února 2017 (jarní výzva) a do konce srpna 2017 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.

Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projektu
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2017 do vyhlášení výběrového řízení.
JARNÍ VÝZVA                               PODZIMNÍ VÝZVA          AKCE KONANÉ PO 10.12.2017
Žádost podat do:  28.2.2017                  31.8.2017                               31.8.2017
Vyúčtování do:    31.8.2017                   10.12.2017                              5.1.2018
Vrácení nevyčerpané dotace do: 10.9.2017      5.12.2017                 10.1.2018

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 24.11.2016

Podpořené projekty
Jaro
TJ Družstevník Turnaj mladších a starších přípravek žáků a dorostu 12 tis. Kč
TJ Družstevník Turnaj ve stolním tenise a turnaj čtyřher v tenise 6 tis. Kč
ČSOP Bory Borská zelená stezka 2494,-. Kč
ČSOP Bory Dětský karneval 5 tis. Kč
Ing. M. Necidové Pálení čarodějnic a folklór na Cyrilovské pouti. 5009,- Kč
Podzim
Lucie Dostálové - Drakiáda 1000,- Kč
TJ Bory- Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu. 5000,- Kč
Blanky Křížové - Podzimní zájezd 2017 - 4000,- Kč
SDH - zakončení sezóny MH v Borech - 4000,- Kč
Marie Vávrové - Dožínková pouť 2017 - 3000,- Kč

Celkem rok 2017 47 503,-

Žádost 2017

Vyúčtování 2017

 

Fond malých projektů 2016

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2016
Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, uspořádaných organizací, či jednotlivcem určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2016 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude s každým příjemcem finančních prostředků uzavřena smlouva.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace (právnické osoby) působící v obci Bory, i jednotlivci (fyzické osoby), žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2016 do konce února 2016 (jarní výzva) a do konce srpna 2016 (podzimní výzva)
- ZO do 30 dnů rozhodne o přidělení dotace.
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.

Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projekt
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace. Vyúčtování přidělených financí žadatel předloží co nejdřív po uskutečnění akce, nejpozději však do 31.8.2016 (jarní výzva) a pak do 30.11.2016 (podzimní výzva) a to písemně na předepsaném tiskopise. V případě, že žadatel přidělené finanční prostředky nevyčerpá v plné výši, (nebo nesplní v termínu podmínky pro vyúčtování), vrátí nedočerpané prostředky (případně celou výši), zpět na účet obce nejpozději do 10.9.2016 (jarní výzva) a 10.12.2016 (podzimní výzva).
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2016 do vyhlášení výběrového řízení.

Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 4.12.2015

Žádost 2016

Vyúčtování 2016

Podpořené projekty Jaro 2016

ZO ČSOP Bory - MOP Bobeš: Karneval 5 tis. Kč

TJ Družstevník Bory - fotbal: Memoriál Stanislava Ochrany 9 tis. Kč

TJ Družstevník Bory - stolní tenis: Turnaj ve stolním tenise a Turnaj čtyřher v tenise 6 tis.Kč

Podpořené projekty podzim 2016


TJ Družstevník Bory - Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 4,5 tis. Kč
SDH Bory - 120. výročí založení 15 740,- Kč
L. Dostálová: RC - Drakiáda 960,- Kč
B. Křížová: Pohádková ves 2,8 tis. Kč
M. Vávrová: Dožínková Pouť DB 3 tis. Kč
B. Křížová a M. Necidová: Rozsvícení stromečků Cyrilov a Bory 4 tis. Kč

 
 

Fond malých projektů 2015

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2015
Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širokou veřejnost.
- Pro rok 2015 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno s částkou 50 000,- Kč
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto žádostech. Zpravidla do 5 tis. Kč.
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září.
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu.
- Každý subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí.
- Nově v roce 2015 bude (v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) nutné s každým příjemcem finančních prostředků uzavřít smlouvu.


KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
- Žadatelem mohou být organizace působící v obci Bory, i jednotlivci, žijící v obci Bory.
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu na předepsaném formuláři pro rok 2015 do 20.3.2015 a do 17.9.2015 (podzimní výzva)
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a realizaci akce.
- Akce určená pro širokou veřejnost.
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory v dalším kole, nebo v příštím roce.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projekt
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace. Vyúčtování přidělených financí žadatel předloží co nejdřív po uskutečnění akce, nejpozději však do 31.8.2015 (jarní výzva) a pak do 30.11.2015 a to písemně na předepsaném tiskopise. V případě, že žadatel přidělené finanční prostředky nevyčerpá v plné výši, (nebo nesplní v termínu podmínky pro vyúčtování), vrátí nedočerpané prostředky (případně celou výši), zpět na účet obce nejpozději do 10.12.2015.
Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2015 do vyhlášení výběrového řízení.
Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 20.2.2015

Podpořené projekty Jaro 2015

ČSOP MOP Bobeš - karneval 5 tis.
TJ Družstevník - turnaje ve fotbale žáků a přípravek 5 tis.
TJ Družstevník - turnaj ve stolním tenise a turnaj čtyřher v tenise 5 tis.
SDH Cyrilov - Čarodějnice a Program na pouť 5 tis.

Projekty podpořené Podzim 2015

KČT - Vánoční tvoření a rozsvícení stromečku 4000,- (materiál na tvoření, občerstvení)
ČZS - Výstava ovoce a soutěž o jablko roku 5500,- (odměny)
ZO ČSOP - Místní kolo soutěže Zlatý list 1950,-
Pouť v Dolních Borech - příspěvek na kapelu 3000,-
TJ Družstevník - Silvestrovský turnaj stolní tenis 5000,-
M. Necidová Cyrilov - Rozsvícení stromečku Cyrilov 1000,-
L. Dostálová MC - Drakiáda 960,-

PDF Žádost 2015

Excel  Žádost 2015

Vyúčtování v PDF  Vyúčtování 2015

Vyúčtování akce word  Vyúčtování 2015

 

Fond malých projektů 2014

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce a akce týkající se životního prostředí
Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských akcí, a akcí týkajících se životního prostředí konaných v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širokou veřejnost.
Je třeba mít dobře připravený rozpočet celé akce. Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí. Formulář žádosti bude k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách (http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-projekt) obce od 1.3.2014

Žádosti je třeba doručit na obecní úřad na předepsaném formuláři (pro rok 2014) do středy 26.3.2014
Druhá výzva proběhne v září 2014

O přiznání finančního příspěvku rozhoduje Zastupitelstvo obce. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace s tím, že žadatel musí předložit vyúčtování přidělených financí nejpozději do 30.11.2014 a to písemně na předepsaném formuláři. V případě, že žadatel tuto podmínku v termínu nesplní, musí vrátit poskytnuté prostředky zpět na účet obce. Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v období od 1. 1. 2014 do 26.3.2014. Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

V roce 2014 byly podpořeny tyto projekty:
HC Bory 5000,-
TJ Družstevník fotbal - turnaje 5000,-
TJ Družstevník tenis. - turnaje 4000,-
MOP Bobeš Karneval 4200,-
ČSOP zelená stezka 2800,-
Klub dobré pohody zájezd 4000,-
Celkem za 1. pololetí 25000,-

TJ Družstevník tenis. - turnaje 4000,-
HC Bory 3600,-
KČT Pohádková ves a kino 3800,-
KDP podzimní zájezd 5000,-
KČT Rozsvěcení stromečku a Balónky s Ježíškem 3600,-
SDH čarodějnice 3000,-
Pouť v Dolních Borech 2000,-
Celkem za 2. pololetí 25000,-

Celkem rok 2014  50 000,-

 
 

Strana 1 z 2