MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO ZŠ BORY

IROP CZ RO B C RGBObec Bory realizuje projekt s finanční podporou Evropské unie.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Název projektu: MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO ZŠ BORY

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016494

Stručný popis a cíle projektu,

Modernizace Wi-Fi sítě ZŠ - Pokrytí celé školy dostatečně silným WIFI signálem.

Technické zhodnocení učebny informatiky - zabudování všech rozvodů pro přípojná místa do podlahy.

Vyšší stupeň ochrany proti virům a útokům, jednodušší zálohování a obnova dat v případě havárie (hardwaru, viru, nebo uživatelského selhání), nepřetržité sledování stavu hardwaru a softwaru pro možnost okamžité výměny.

docxPUBLICITA_info